MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

ZASADY REKRUTACJI

 

Rekrutacja:

  • rozpoczyna się od zgłoszenia deklaracji przez system rekrutacyjny ASzWoj (www.akademia.mil.pl/kandydaci-rekrutacja-on-line), który otwarty jest do 14 lutego 2020 r.
  • rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą 17, 18 lutego 2020
  • termin rozpoczęcia studiów: luty 2020

 

Wymagania kwalifikacyjne:

Studia przeznaczone są dla:

  • absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie lub inne równorzędne), tj. posiadają pełne kwalifikacje na poziome 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
  • osób o udokumentowanym min. 5-letnim doświadczeniu zawodowym w wyniku zatrudnienia w organizacjach systemu obronnego państwa, systemu bezpieczeństwa narodowego;
  • osób o udokumentowanym min. 3-letnim doświadczeniu na stanowisku kierowniczym lub w zakresie kierowania projektami;
  • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Wymagane dokumenty: Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia;
  • jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.

 

Zobacz więcej: