MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Informacje dla autorów artykułów

  • organizatorzy przewidują wydanie artykułów zgłoszonych na konferencję w formie wydawnictwa zwartego – recenzowanej publikacji konferencyjnej;
  • warunkiem opublikowania nadesłanego artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji;
  • za zgłoszone artykuły autorzy nie otrzymują honorarium;
  • artykuły należy przygotować zgodnie z wymaganiami edytorskimi i przesłać na adres e-mail: j.tocicka@akademia.mil.pl.

wróć