MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

O konferencji

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych

Akademia Sztuki Wojennej
10 maja 2017 r.

 

Konferencja zarządzanie kryzysowe

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wraz ze współorganizatorami ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”, która odbędzie się 10 maja 2017 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Temat obecnej edycji konferencji to „Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych”.

Mając na uwadze konieczność wielowymiarowego i kompleksowego podejścia do badań zarządzania kryzysowego i jego postrzegania, wskazując szczególnie na jego możliwości oddziaływania względem intensywności zagrożeń terrorystycznych we współczesnym świecie, oraz uwzględniając zainteresowanie poprzednimi edycjami konferencji, organizatorzy podjęli decyzję o jej kontynuacji. Wyrażają oni również nadzieję, że tegoroczna konferencja stanowić będzie swoiste forum do pogłębiania wiedzy, jej wymiany i poszukiwania rozwiązań w zakresie wykorzystania potencjału systemu zarządzania kryzysowego na zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym, przygotowanie się do przejęcia nad nimi kontroli, reagowanie w przypadku ich wystąpienia oraz odtwarzaniu zniszczonych zasobów i elementów infrastruktury krytycznej państwa.

Jesteśmy przekonani, że czynny udział Państwa w naszej konferencji przyczyni się do nadania jej wysokiego poziomu naukowego, pozwoli dokonać na nowo retrospekcji potencjału i mozliwości zarządzania kryzysowego w aspekcie zagrożeń terrorystycznych oraz wymiany poglądów w tej problematyce, a rezultaty prowadzonych dyskusji stanowić będą podwalinę doskonalenia i rozwijania rozwiązań służących zarządzaniu kryzysowemu w Polsce.

Informacje podstawowe:

- język konferencji: polski;
- udział w konferencji jest płatny;
- rejestracja na konferencję odbywa się przy pomocy formularza.

Miejsce konferencji:

Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
Biblioteka Główna ASzWoj (budynek 14), aula nr 30


wróć