MENU

Sieciocentryczny Model Procesu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzanie regionalnymi zasobami logistycznymi w sytuacjach kryzysowych

Model regionalnego inteligentnego systemu wspomagania decyzji o użyciu zasobów logistycznych ratownictwa, konferencja pt.: Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego wyzwania cywilizacyjne i ogólnokrajowe

Wykorzystanie Symulacji Komputerowych w Ćwiczeniach Zarządzania Kryzysowego

Koncepcja Regionalnego Systemu Wspomagania Decyzji użycia logistycznych zasobów ratownictwa na potrzeby zarządzania kryzysowego w środowisku sieciocentrycznym