MENU

37/2020/A4P8PZP Przygotowanie i przeprowadzenie sześciu szkoleń w 2020r. na kursach doskonalących(podstawowe i zaawansowane) z obszaru problematyki dotyczącej zamówień publicznych

23/2020/A4P8PZP Dostawa prasy krajowej dla Akademi Sztuki Wojennej oraz dostawa prasy zagranicznej dla Akademi Sztuki Wojennej

1307/2019/A4P8PZP Dostawa rolet.

1286/2019/A4P8PZP Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

1233/2019/A4P8PZP Asysta techniczna oprogramowania ORACLE

1023/2019/A4P8PZP Wykonanie Planów ewakuacji osób z budynków i oznaczania dróg ewakuacyjnych dla 24 budynków należących do Akademii Sztuki Wojennej oraz wykonanie aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków nr 25,101 i 14

1031/2019/A4P8PZP Zestaw terminal wideokonferencyjny grupowy z MCU.

973/2019/A4P8PZP Usługa naprawy i modernizacji systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach nr 25 i 101

978/2019/A4P8PZP Usługa konserwacji dźwigów osobowych, osobowo towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych.

940/2019/A4P8PZP USŁUGA ZAKWATEROWANIA

888/2019/A4P8PZP Specjalistyczne urządzenie badawcze wirtualnej rzeczywistości miniCAVE

853/2019/A4P8PZP Usługi ratownictwa wodnego