MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Przedstawiciele Instytutu Zarządzania na międzynarodowej konferencji w Gruzji

W dniach 29-30 czerwca 2019 r. w Tbilisi (Gruzja) odbyła się 4 edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Actual Economic and Social Problems in Modern Globalization" organizowanej przez Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych Problemów Globalizacji, Wydziału Biznesu i Technologii Uniwersytetu Europejskiego. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele siedmiu krajów, w tym: Gruzji, Izraela, Ukrainy, Macedonii, Łotwy, Turcji, oraz Polski.

Celem Konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń, w tym prezentacja wyników prowadzonych badań naukowych w zakresie problemów gospodarczych i społecznych wynikających ze współczesnej globalizacji z punktu widzenia: konkurencyjności, wiedzy i innowacji, przedsiębiorczości społecznej, nowych wyzwań zarządzania, nowoczesnych koncepcji i technologii marketingowych, technologii informacyjnych i systemów inteligentnych, rozwoju turystyki, jak i problemów demograficznych.

W konferencji naukowej udział wzięła delegacja z Polski: dr hab. Marzena Piotrowska Trybull, dr Aleksandra Kaczmarek, dr Dorota Kurek oraz dr Maria Jabłońska – Wołoszyn - z Instytutu Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej oraz Dr Aranka Ignasiak-Szulc z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull oraz Dr Aranka Ignasiak-Szulc wygłosiły referat pt. The impacts of military base closures and alignments - analysis and evaluation on the basis of revitalization programs of selected local communities in Poland.

Dr Aleksandra Kaczmarek wystąpiła z referatem na temat: Determinants of stress among police officers.

Dr Dorota Kurek przedstawiła referat zatytułowany: The impact of globalisation on the situation and image of uniformed services as employers on the polish labour market.

Dr Maria Jabłońska – Wołoszyn przedstawiła referat na temat: Post-milenials generation as a challenge for the personnel process in the army.

Konferencja była doskonałą okazją do nawiązania bliższych kontaktów z przedstawicielami środowiska akademickiego w Gruzji, zapoznania się z kierunkami prac badawczych prowadzonych w dyscyplinie zarządzanie oraz bliższego poznania tradycji i kultury Gruzji.

Piąta edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Uniwersytet Europejski w Tbilisi, odbędzie się w przyszłym roku.

Opracowała: dr Aleksandra Kaczmarek
Zdjęcia: Uniwersytet Europejski


wróć