MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Uroczyste zakończenie roku WZiD

W czwartek, 27 czerwca br. w sali widowiskowo-konferencyjnej im. gen. F. Gągora odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Tego dnia najlepszym absolwentom z kierunków zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo oraz aktywnym członkom kół naukowych i organizacji studenckich zostały wręczone wyróżnienia. Podczas uroczystości podsumowano również roczną działalność naukową i dydaktyczną Wydziału.

W uroczystym zakończeniu wzięli udział przedstawiciele władz Akademii. Do zebranych gości - studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Zarządzania i Dowodzenia podniosłe słowa skierował dziekan, płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, dziękując za pracę i trud włożony w rozwój Wydziału i promowanie kolejnych pokoleń absolwentów. Podsumowania roku akademickiego w imieniu studentów dokonała przewodnicząca Samorządu Studentów p. Zuzanna Florczak. 

Wydziałowe zakończenie roku, a przede wszystkim symboliczny akt uroczystej promocji absolwentów I i II stopnia, jest podniosłym momentem dla wszystkich kończących naukę w Akademii. Zgodnie z tradycją tego dnia absolwenci wystąpili w togach i biretach. Łącznie, w roku akademickim 2018/2019 w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia studia I stopnia ukończyło 188 absolwentów, a studia II stopnia - 149. Wśród nich znaleźli się absolwenci, którzy ukończyli studia z wyróżnieniem.

Wyróżnieni absolwenci studiów II stopnia

Na studiach stacjonarnych na kierunku: zarządzanie i dowodzenie

 • I miejsce: mgr Ewa Małgorzata Baka
 • II miejsce: mgr Paulina Adrianna Smoługa
 • III miejsce: mgr Marek Mateusz Wyrozębski

 

Na studiach stacjonarnych na kierunku: logistyka

 • I miejsce: mgr Paulina Mazurek 
 • II miejsce: mgr Aneta Nicowska
 • III miejsce: mgr Anna Olewnicka

 

Na studiach stacjonarnych na kierunku: lotnictwo

 • I miejsce: mgr inż. Dominika Ewa Marzec

 

Na studiach niestacjonarnych na kierunku: zarządzanie i dowodzenie

 • I miejsce: mgr Agnieszka Monika Banach
 • II miejsce: mgr Sylwia Hanna Rachoń
 • III miejsce: mgr Iga Patrycja Sławińska

 

Na studiach niestacjonarnych na kierunku: logistyka

 • I miejsce: mgr Urszula Konarzewska
 • II miejsce: mgr Aleksandra Maruszak
 • III miejsce: mgr Aleksandra Kinga Łagoda

 

  

Wyróżnieni absolwenci studiów I stopnia

Na studiach stacjonarnych na kierunku: zarządzanie i dowodzenie

 • I miejsce: Katarzyna Oleksiuk                          
 • II miejsce: Martyna Wasilewska                 
 • III miejsce: Wioleta Ewelina Szańkowska

                 

Na studiach stacjonarnych na kierunku: lotnictwo

 • I miejsce: Mikołaj Piotr Firlej
 • II miejsce: Monika Konopko
 • II miejsce: Anna Nadia Tomasik

 

Na studiach stacjonarnych na kierunku: logistyka

 • I miejsce: Anna Oleksiak
 • II miejsce: Patryk Marcin Szafiański
 • III miejsce: Przemysław Piotr Szczepański

 

Na studiach niestacjonarnych na kierunku: lotnictwo

I miejsce: Jordan Jacek Jasiński
II miejsce: Anastasiya Berlizova

 

Nagrodzone prace dyplomowe w roku akademickim 2018/2019

 • W konkursie dla prac licencjackich

Na  kierunku zarządzanie i dowodzenie:

I miejsce otrzymała Katarzyna Oleksiuk
za pracę pt.: „Stres zawodowy funkcjonariuszy Policji na przykładzie wybranej komendy powiatowej policji”
Promotor:  dr Aleksandra Kaczmarek

II miejsce otrzymała Martyna Wasilewska
za pracę pt.: „Komunikacja interpersonalna a występowanie konfliktów w relacji nauczyciel uczeń na przykładzie Szkoły Podstawowej XYZ"
Promotor:  dr Marlena Niemiec

III miejsce otrzymali ex aequo Karolina Maria Kasjaniuk
za pracę pt.: "Metody procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie handlowo-transportowym ILKAS"
Promotor:  dr Aleksandra Kaczmarek

oraz Sara Alterman
Za pracę pt.: "Wpływ kultury organizacyjnej na zaangażowanie pracownika na przykładzie firmy X",
Promotor:  dr Marlena Niemiec

 

Na kierunku logistyka:

I miejsce otrzymał Emil Jagura
za pracę:  pt.: „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa Uni-logistics Sp. z o.o. na rynku usług spedycyjnych w Polsce”
Promotor:  dr Mariusz Fornal

II miejsce otrzymała Anna Oleksiak
za pracę:  pt.: „Znaczenie magazynu wyrobów gotowych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa produkcyjnego”
Promotor:  dr Jan Szymczyk

III miejsce otrzymał Piotr Cudny
za pracę:  pt.: „Hybrydowe systemy logistyczne i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A.”
Promotor:  dr Magdalena Kalbarczyk

 

Na kierunku lotnictwo:

I miejsce otrzymał Jordan Jacek Jasiński
za pracę:  pt.: „Alternatywne wobec stosunku pracy rodzaje stosunku prawnego łączącego personel lotniczy z przewoźnikiem”
Promotor:  dr Małgorzata Lasota.

II miejsce otrzymał Krystian Robert  Romsicki
za pracę:  pt.: „Jednolita przestrzeń powietrzna jako wirtualny płaszcz sferyczny”
Promotor:  dr Władysław Leśnikowski

III miejsce otrzymali ex aequo Anastasiya Berlizova
za pracę pt.: "Konkurencja na rynku usług przewozów lotniczych w Unii Europejskiej",
Promotor:  dr hab. Telesfor Marek Markiewicz

oraz Mikołaj Piotr Firlej
za pracę pt.: Czynnik ludzki w wypadkach lotniczych,
Promotor:  dr Małgorzata Lasota

 • W konkursie dla prac magisterskich

Na kierunku zarządzanie i dowodzenie:

I miejsce otrzymuje mgr Marek Mateusz Wyrozębski
za pracę:  pt.: „Rola dowódcy zmiany jako kierownika średniego szczebla w jednostce ratowniczo-gaśniczej straży pożarnej”
Promotor:  dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull

II miejsce otrzymuje mgr Ewa Małgorzata Baka
za pracę:  pt.: „Preferencje zawodowe pokolenia Z na przykładzie dwóch uczelni: Akademii Sztuki Wojennej i Uniwersytetu Warszawskiego”
Promotor:  dr Maria Jabłońska-Wołoszyn

III miejsce otrzymuje mgr Magdalena Katarzyna Brzozowska
za pracę:  pt.: „Motywowanie pracowników determinantą efektywnego zarządzania”
Promotor:  dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus

 

Na kierunku logistyka:

I miejsce otrzymała mgr Anna Olewnicka
za pracę:  pt.: „Planowanie dostaw materiałowych na podstawie prognozy popytu na wyroby gotowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym Mera Metal S.A.”
Promotor:  dr hab. Stanisław Smyk

II miejsce otrzymała mgr Aneta Nicowska
za pracę:  pt.: „Wyzwania logistyczne dla handlu elektronicznego w Polsce na przykładzie branży odzieżowej”
Promotor:  dr hab. inż. Tomasz Jałowiec

III miejsce otrzymała mgr Paulina Mazurek
Za pracę:  pt.: „Poprawa bezpieczeństwa artykułów spożywczych poprzez wykorzystanie opakowań aktywnych i inteligentnych”
Promotor:  dr hab. inż. Tomasz Jałowiec

 

Na kierunku lotnictwo:

II miejsce otrzymała mgr Dominika Ewa Marzec
za pracę pt.: „Zarządzanie zmianą jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem w wybranych cywilnych organizacjach lotniczych”
Promotor: dr hab. Telesfor Marek Markiewicz

 

Za ponadprzeciętne zaangażowanie w życie studenckie oraz promowanie osiągnięć Wydziału wyróżnieni zostali:

Z Koła Naukowego Studentów Logistyki:    

 • Paulina Bącik
 • Piotr Dudkiewicz
 • Natalia Gawryś
 • Paweł Ozimek
 • Natalia Struk

 

Z Lotniczego Koła Naukowego:   

 • Monika Konopko
 • Mariusz Madejski
 • Arkadiusz Liszkiewicz
 • Mikołaj Firlej

 

Za aktywny udział w działalność Wydziału oraz osiągnięcia sportowe:

 • Wioletta Szańkowska
 • Karol Owczarek
 • Adrian Bucki

 

Z Uczelnianej i Wydziałowej Rady Samorządu Studentów:    

 • Zuzanna Florczak
 • Szymon Kowalik
 • Monika Konopko
 • Sara Kowalczyk

 

Z organizacji studencko-doktoranckiej „PATRIOTA”

 • Marcin Pęśko
 • Patryk Szafiański

 

Najlepsi absolwenci Wydziału Zarządzania i Dowodzenia zostali wyróżnieni przez przedstawicieli pracodawców współpracujących z Naszym Wydziałem.

Firma TakeTask S.A. ufundowała staż dla absolwentów kierunku logistyka - Anny Oleksiak oraz Pana Patryka Szafiańskiego; firma Firma Flex Sp. z o.o. - dla Przemysława Szczepańskiego; a Instytut Transportu Samochodowego dla Sary Kowalczyk.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne ufundowało staż dla Małgorzaty Płatos - absolwentki kierunku logistyka - oraz dla Katarzyny Oleksiuk i Martyny Wasilewskiej - absolwentek kierunku zarządzanie i dowodzenie.

 

Wręczone zostały również nagrody rzeczowe.

Firma SIMPLE ufundowała nagrodę rzeczową dla absolwentki kierunku zarządzanie i dowodzenie - Ewy Małgorzaty Baka; a Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dla absolwentów kierunku lotnictwo - Dominiki Ewy Marzec oraz Mikołaja Piotra Firleja.

Nagrodę od studentów, w konkursie  „Złota Kreda Najlepszego Dydaktyka Wydziału Zarządzania i Dowodzenia 2019”, otrzymali: dr inż. Piotr Górny, dr inż. Mieczysław Pelc oraz  dr Joanna Antczak.

Fot. Weronika Kukla (ASzWoj), Michał Strzelczyk (SIMPLE S.A.)


wróć