MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Szkolenie w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej

W dniu 11 czerwca 2019 r. w dr inż. Marek Strzoda z Instytutu Zarządzania, wspólnie z Panią Olgą Frańczak - Sodolską z Ministerstwa Obrony Narodowej, przeprowadzili w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej szkolenie dotyczące założeń oraz zasad wdrażania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.

W szkoleniu uczestniczyła kierownicza kadra Dowództwa WOT oraz dowódcy wszystkich brygad OT.

Było to kolejne, w ramach działalności eksperckiej, przedsięwzięcie dydaktyczne jakie przedstawiciele Instytutu Zarządzania zrealizowali we współpracy z pracownikami Wydziału Zarządzania Strategicznego Biura Dyrektora Generalnego MON.

Szkolenia, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych resortu, mają na celu zwiększenie świadomości zarządczej oraz propagowanie zasad dobrego zarządzania wśród kadry dowódczej oraz personelu wykonawczego.  


wróć