MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Podsumowanie działalności Koła Naukowego Studentów Logistyki

7 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste podsumowanie działalności Koła Naukowego Studentów Logistyki w roku akademickim 2018/2019.

Na początku odbyły się warsztaty dla studentów pt. „Pytania rekrutacyjne bez tajemnic”, zorganizowane przez firmę PEKAES. Następnie rozpoczęła się część oficjalna spotkania. Wśród gości zgromadzili się prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Jarosław Gryz, prodziekan ds. studenckich Wydziału Zarządzania i Dowodzenia dr inż. Izabela Horzela, dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. inż. Stanisław Smyk, prof. ASzWoj oraz opiekun koła – dr Joanna Antczak, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Logistyki, członkowie Koła i absolwenci – jego sympatycy.

Studenci KNSL przedstawili najważniejsze wydarzenia, w których brali udział. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z bogatym dorobkiem Koła. Na koniec nie zabrakło też podziękowań. Wyróżniono osoby kończące studia, Zarząd KNSL oraz osoby najbardziej zaangażowane w działalność koła naukowego. Słowa wdzięczności zostały skierowane także do władz Uczelni oraz Wydziału Zarządzania i Dowodzenia.

W kolejnym roku akademickim Kołem będzie się opiekować dr Magdalena Kalbarczyk, a kierował nim będzie nowy zarząd w składzie:

  • Aleksandra Kozłowska, prezes KNSL;
  • Norbert Kalinowski, wiceprezes ds. organizacyjnych;
  • Karolina Mazek, wiceprezes ds. marketingu;
  • Anna Skurzyńska, wiceprezes ds. finansowych;
  • Edward Lisowski, sekretarz.

 

Po części oficjalnej spotkanie kontynuowano w ogródku grillowym.


wróć