MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

O logistyce wojskowej i cywilnej na WAT

W dniach 5-7 czerwca br. w Zielonce odbyła się „XI Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej: Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i praktyka”, zorganizowana przez Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej reprezentowali: dziekan - płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, który wystąpił z referatem nt., „Logistyka wojskowa jako obszar poznania nauk o zarządzaniu i jakości”, dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. inż. Stanisław Smyk, który przedstawił referat nt., „Projektowanie logistyczne jako determinanta potencjału logistycznego sił zbrojnych” oraz dr Joanna Antczak, która zaprezentowała problematykę zarządzania płynnością przedsiębiorstwa z branży logistycznej.

Referaty pracowników WZiD wzbudziły ożywioną dyskusję, wskazując kierunki dalszych badań nad problemami współczesnej logistyki w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości.

Opracowała: dr Joanna Antczak


wróć