MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Konferencja prawa lotniczego w Rzeszowie

W dniach 10-11 kwietnia br. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii. Tematem tegorocznej edycji było bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym oraz kosmicznym.Konferencję zorganizował Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UR wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa - ELSA Rzeszów.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele 15 krajowych uczelni wyższych, dwóchośrodków naukowych z Ukrainyoraz 5 firm i instytucji lotniczych. Podczas obrad omawiano zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowej żeglugi powietrznej, prawa kosmicznego, aspektów ekonomiczno-finansowych zarządzania bezpieczeństwem oraz technik satelitarnych. W czterech sesjach plenarnych zaprezentowano osiągnięcia różnych środowisk naukowych oraz instytucji i organizacji lotniczych.

W tegorocznej VII edycji konferencji po raz kolejny uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.Kierownik Katedry Zarządzania Lotnictwem Cywilnym – dr hab. Telesfor Marek Markiewicz przedstawił referat na temat ekonomiczno-finansowych aspektów zarzadzania ruchem lotniczym w Polsce.Mgr Dolores Gracja Piwek - doktorantka WZiD,w swoim wystąpieniu scharakteryzowała proaktywne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Zaprezentowane referaty i nadesłane artykuły zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej w formie zwartego wydawnictwa..

 

Tekst: mgr Dolores Gracja Piwek
Zdjęcia: Uniwersytet Rzeszowski


wróć