MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Kontakt

dr Marek STRZODA
– Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ds. Jakości Kształcenia

al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa – Rembertów
bud. 94, p. 105a

tel. 261-813-104
m.strzoda@akademia.mil.pl

Wszelkie sprawy dotyczące lub mające wpływ na jakość kształcenia w Wydziale Zarządzania i dowodzenia można zgłaszać bezpośrednio Dziekanowi, Prodziekanowi, Pełnomocnikowi Dziekana ds. Jakości Kształcenia lub pozostałym członkom Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia.