MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Akty prawne

Strategia Rozwoju Akademii Sztuki Wojennej na lata 2017-2022. Załącznik do uchwały Nr 17/2017 Senatu ASzWoj z dnia 15 marca 2017 r.

Strategia funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Załącznik do uchwały Nr 21/2017 Senatu ASzWoj z dnia 15 marca 2017 r.

Regulamin studiów obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej.

Zarządzenie Nr 58 Rektora - Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 27 września 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Zarządzenie Nr 59 Rektora - Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Głównych zadań poszczególnych osób funkcyjnych lub zespołów tworzących Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Zarządzenie Nr 8 z dnia 16 maja 2017 r. Dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia;

Zarządzenie Nr 25 z dnia 30 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8 z dnia 16 maja 2017 r. Dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia;

Zarządzenie Nr 6 z dnia 26 marca 2019 r. Dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. jakości Kształcenia.