MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4
25mar

Komunikat Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych (…) zawieszenie kształcenia w Akademii zostaje przedłużone do 10 kwietnia. Prowadzenie zajęć będzie kontynuowane w ramach kształcenia na...

26mar

Realizacja zajęć w ramach kształcenia zdalnego

Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj prowadzi kształcenie zdalne przy wykorzystaniu platformy ILIAS. Dzięki jej szerokiemu zastosowaniu wykładowcy mogą utrzymać wysoką jakość kształcenia, kontrolować obecność studentów czy potwierdzić przeprowadzenie zajęć.

12mar

Komunikat z 12 marca 2020 roku w sprawie działalności dydaktycznej WZiD

Informujemy, że od 12 marca 2020 roku WZiD wprowadza działalność dydaktyczną opartą na formie nauczania zdalnego oraz wszelkich dostępnych technikach elektronicznych wraz z wykorzystaniem e-learningu w ramach platformy ILAS (ilias.akademia.mil.pl) na kierunkach studiów prowadzonych przez...

12mar

Komunikat Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych studentów i...

06mar

Seminarium pt. Kobiety w lotnictwie

W Akademii Sztuki Wojennej, 5 marca 2020 roku, odbyło się seminarium pt. Kobiety w lotnictwie zorganizowane przez pracowników Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Była to pierwsza edycja tego wydarzenia.

06mar

Forum jakości kształcenia WZiD

Pierwsze Forum dedykowane będzie: Organizacyjnym aspektom jakości kształcenia. Zapraszamy do udziału w Forum oraz zabrania głosu w dyskusji oraz przedstawienie aspektów, które ich zdaniem mogą zostać udoskonalone i wpłynąć na poprawę jakości kształcenia.

02mar

Seminarium naukowe - "Kobiety w lotnictwie"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium naukowym "Kobiety w lotnictwie", które odbedzie się 5 marca 2020 r. 

01mar

Spotkania informacyjne programu Erasmus+

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące rekrutacji na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+!

21lut

Rozwój infrastruktury dydaktycznej i naukowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj

Rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz wraz z dziekanem Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk. dr. hab. inż. Tomaszem Jałowcem, 20 lutego 2020 roku, dokonali uroczystego otwarcia Laboratorium Informatycznego Wspomagania Procesów Logistycznych...

19lut

Dzień Nauki Polskiej - okolicznościowe życzenia

Z okazji Dnia Nauki Polskiej składam wszystkim pracownikom Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej serdecznie podziękowania za dotychczasową pracę i służbę dla rozwoju uprawianych dyscyplin naukowych. Jednocześnie życzę Wszystkim Państwu dużo satysfakcji z...

19lut

To już IV edycja studiów "Zarządzanie Kulturą w Wojsku Polskim"!

Dziekan WZiD ASzWoj płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, w dniu 17 lutego 2020 roku uroczyście rozpoczął IV edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie Kulturą w Wojsku Polskim”.

13lut

Kurs doskonalący "Planowanie i rozliczanie działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych RP na poziomie taktycznym"

W dniach 10 – 18 lutego 2020 r. realizowany jest w Centrum Kursowego Doskonalenia Oficerów kurs doskonalący "Planowanie i rozliczanie działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych RP na poziomie taktycznym" – kod 8101061-1-20.