MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
wspólnie z
Wydziałem Wojskowym
Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
serdecznie zapraszają do udziału w

II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
na temat:

„WYZWANIA I ROZWÓJ OBRONY POWIETRZNEJ
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. OBRONNOŚĆ RP XXI WIEKU”.

Data:
28 – 29 listopada 2018 r.

Miejsce:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Cele konferencji:

  • Zdefiniowanie charakteru współczesnych zagrożeń powietrznych oraz określenie obecnych możliwości przeciwdziałania im przez system OP RP.
  • Zdiagnozowanie głównych obszarów rozwoju obrony powietrznej oraz jej organizacji po zakończeniu długofalowego programu modernizacji technicznej SZ RP.
  • Zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań wpisujących się w problematykę organizacji i funkcjonowania perspektywicznego systemu OP RP przez krajowe ośrodki badawczo-naukowe oraz polski przemysł zbrojeniowy.
  • Wymiana poglądów oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu obrony powietrznej.