MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Dane kontaktowe

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do dnia 24 lutego 2018 roku pod adresem: konferencja.aszwoj.2018@wp.pl

Pełny koszt udziału w konferencji wynosi 350 zł. Opłata dla doktorantów wynosi 300 zł.

Istnieje możliwość przekazania artykułu do monografii w cenie 150 zł.

 Ze względu na fakt, iż następnego dnia po konferencji WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNO-KULTUROWEGO W XXI WIEKU odbędzie się konferencja BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ – PROGNOZOWANIE W BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM I MIĘDZYNARODOWYM, przewidujemy zniżki dla chętnych do wzięcia udziału w obu przedsięwzięciach. Koszt udziału w obu konferencjach wynosi 500 zł (420 zł dla doktorantów), co oznacza możliwość wygłoszenia dwóch referatów i przekazania dwóch artykułów do monografii.

Opłatę konferencyjną proszę wpłacać do dnia 1 marca 2018 roku na konto:

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych - ING Bank Śląski, ul. Powstańców Śląskich 106

nr 89 1050 1025 1000 0022 7545 6594 z dopiskiem: „imię i nazwisko uczestnika, konferencja bezpieczeństwo”, a w przypadku zgłoszenia na obie konferencje: „imię i nazwisko uczestnika, konferencja bezpieczeństwo i prognozowanie”.

 W ramach pełnej opłaty konferencyjnej zapewniamy: przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację dnia 15 marca, materiały konferencyjne oraz wydanie recenzowanej monografii.

Opłata nie obejmuje ewentualnego noclegu.

Osoby zainteresowane umieszczeniem artykułu w monografii proszone są o przesłanie go w wersji elektronicznej („Word”, czcionka 12, objętość do 1 arkusza wydawniczego, przypisy na dole strony, streszczenie referatu do pół strony w j. polskim i angielskim, słowa kluczowe w j. polskim i angielskim, bibliografia na końcu artykułu, krótka notka biograficzna), na adres e-mail: konferencja.aszwoj.2018@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2018 r.

Rada Naukowa zastrzega sobie prawo wyboru osób wygłaszających referaty podczas konferencji.

Szczegółowy program konferencji oraz pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane do dnia 9 marca 2018 r.

Sekretarz konferencji: mgr Marzena Araźna, Akademia Sztuki Wojennej,  e-mail: konferencja.aszwoj.2018@wp.pl oraz marzena.arazna@gmail.com, tel. 792 490 942

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konferencji oraz w celu wydawania i publikowania pokonferencyjnych tekstów w formie artykułów oraz książek zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami.


wróć