MENU

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Wojskowej i Studiów nad Obronnością

Zgodnie § 4. pkt 13. Zarządzenia nr 33 z dnia 6. grudnia 2016 roku Rektor Akademii Sztuki Wojennej  podjął decyzję o niezatrudnieniu żadnej z osób aplikujących w konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Wojskowej i Studiów nad Obronnością.


wróć