MENU

Ogłoszenie o braku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj)

Na posiedzeniu w dniu 20.03.2019 r. Komisja Konkursowa powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej nie rozstrzygnęła konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zagrożeń Bezpieczeństwa i Terroryzmu Instytutu Podstaw Bezpieczeństwa z powodu braku kandydatów.


wróć