MENU

OGŁOSZENIE O BRAKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA STANOWISKO WYKŁADOWCY W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH ASZWOJ (2)

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Języków Obcych ASzWoj nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów.


wróć