MENU

Wyniki konkursów na stanowiska lektora języka angielskiego (3 etaty, umowa o pracę na zastępstwo)

Dnia 22.10.2018 r. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych ASzWoj.

Na stanowisko lektora języka angielskiego wybrano p. dr Małgorzatę JANIK.  

Komisja konkursowa podjęła decyzję o anulowaniu konkursu na 2 stanowiska lektorów z przyczyn formalno-prawnych.

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje Rektor-Komendant ASzWoj


wróć