MENU

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w w Pracowni Badań Komunikacji Społecznej i Medialnej

Komisja konkursowa podjęła decyzję o nie rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta z powodu wycofania się kandydata z konkursu.


wróć