MENU

Organizacja kształcenia na odległość w związku z zagrożeniem COVID-19

Komunikat Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych (…) zawieszenie kształcenia w Akademii zostaje przedłużone do 10 kwietnia. Prowadzenie zajęć będzie kontynuowane w ramach kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy edukacyjnej ILIAS ASzWoj oraz narzędzi na niej dostępnych jako rekomendowanego medium komunikacji nauczycieli akademickich ze studentami. Organizacja zajęć odbywa się zgodnie z wytycznymi dziekanów i dyrektorów samodzielnych instytutów w porozumieniu z Wydziałem Kształcenia na Odległość (ADL).

Komunikat Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych studentów i słuchaczy, od 12 do 25 marca br. zawieszona zostaje działalność dydaktyczna w Akademii Sztuki Wojennej z wyłączeniem kształcenia na odległość.

Wydział Obsługi Studenta

Wydział Obsługi Studenta (WOSt., dziekanat) realizuje działania dotyczące kształcenia na podstawie obowiązujących regulaminów studiów/kursów, Ustawy 2.0, rozporządzeń MNiSW i MON. Obejmują one etapy: od rekrutacji/przyjęcia/skierowania do czasu zakończenia nauki. Zadaniem WOS jest również opiniowanie złożonych przez studentów cywilnych i wojskowych podań do dalszego rozpatrzenia przez prorektora ds. dydaktycznych lub osoby przez niego wskazanej.

Obsługa procesu kształcenia studentów I,II,III stopnia, uczestników studiów podyplomowych z rekrutacji – blok 94.

Obsługa procesu kształcenia studentów i uczestników studiów podyplomowych (np. PSOT) oraz słuchaczy kursów  (np. WKOS, WKS, KDB) blok 101.

 

W dniach 12.03.-10.04.2020 r. WOSt (dziekanat) jest zamknięty.  
Kontakt wyłącznie poprzez e-mail.


Studia I i II stopnia
zmiana godzin pracy od dnia 07.11.2019 r. /

poniedziałek  8:00-13:30
wtorek  10:00-15:00

środa praca własna /nieczynne/*
czwartek 8:00-13:30
piątek 10:00-15:00


sobota w czasie zjazdów: godz. 8:00-15:00

 

KIERUNEK
STUDIÓW

I stopień stacjonarne

I stopień niestacjonarne

II stopień stacjonarne

II stopień niestacjonarne

Jednolite studia
magisterskie

ADMINISTRACJA

Jolanta Rożej
bl. 94, p. 14
tel. 261-814-084

jj.rozej@akademia.mil.pl

Jolanta Rożej

BEZPIECZEŃSTWO
NARODOWE

Ewa Kardas
bl. 94, p. 14
tel.  261-814-045

e.kardas@akademia.mil.pl

Jolanta Rożej

BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACYJNE

BEZPIECZEŃSTWO
MIĘDZYNARODOWE

Jolanta Rożej

BEZPIECZEŃSTWO
MIĘDZYNARODOWE
I DYPLOMACJA

BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE

Ewa Kardas

Jolanta Rożej

OBRONNOŚĆ

Aneta Sosnowska
bl. 94, p. 13
tel. 261-813-198

a.sosnowska@akademia.mil.pl

DOWODZENIE

Ewa Kardas

PRAWO

Ewa Kardas

LOGISTYKA

Martyna Czupryniak
bl. 94, p. 13
tel. 261-813-198

m.czupryniak@akademia.mil.pl

LOTNICTWO

Aneta Sosnowska
bl. 94, p. 13
tel. 261-813-198

a.sosnowska@akademia.mil.pl

ZARZĄDZANIE
I DOWODZENIE

                              * W sprawach wyłącznie terminowych w środę kontakt z panią Katarzyną Chylińską, bl. 94 p. 9, godz. 8:00-15:00.
 

W dniach 12-25.03.2020 r. WOSt (dziekanat) jest zamknięty.   Kontakt wyłącznie poprzez e-mail.

Studia i kursy długoterminowe SZ RP

Studia podyplomowe i kursy czynne:  poniedziałek–piątek: godz. 7:45-14:00


Studia II stopnia SZ RP czynne w czasie zjazdów: sobota godz. 8.00-15.00

 

KIERUNEK
STUDIÓW

II stopień
niestacjonarne

Studia
podyplomowe

Kursy
długoterminowe

OBRONNOŚĆ (NOW2)

Aneta Sosnowska
bl. 94, p. 13
tel. 261-813-198

a.sosnowska@akademia.mil.pl

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE  (NZiDW2)

STUDIA PODYPLOMOWE
(np. PSOT, PD, ZwSzW, THiM, MPHKZ)

Mirosław Struniawski
bl. 101, p. 109
tel. 261-814-587

m.struniawski@akademia.mil.pl

Józef Kisiel
bl. 101, p. 109 ( w czasie nieobecności  M. Struniawskiego)

KURSY DŁUGOTERMINOWE
(WKOS, WKS, KDB)

 

W dniach 12-25.03.2020 r. WOSt (dziekanat) jest zamknięty.   Kontakt wyłącznie poprzez e-mail.

Stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia, podyplomowe

 

III stopień
stacjonarne

III stopień
niestacjonarne

Studia
podyplomowe

Sylwia Steć-Libera
bl. 94, p. 11
tel. 261-813-555

s.stec@akademia.mil.pl

czynne:

studia stacjonarne czwartek-piątek 8:00-15:00;

studia niestacjonarne w czasie zjazdów piątek-sobota 8:00-15:00

 

Józef Kisiel
bl. 94, p. 11
tel. 261-813-018

j.kisiel@akademia.mil.pl

Ewelina Czerwińska-Kuleta
(PGZ, MBA)
bl. 94, p. 11
tel. 261-813-018

e.czerwinska@akademia.mil.pl

czynne w czasie zjazdów: sobota godz. 8.00-15.00

 

cz. p. o. Kierownik Wydziału Obsługi Studenta
mgr Katarzyna CHYLIŃSKA
bl. 94, p. 9
tel. 261-814-113

k.chylinska@akademia.mil.pl

 

Kierownik Wydziału Obsługi Studenta
mgr Katarzyna Klimczyk
bl. 94, p. 9
tel. 261-814-789

k.klimczyk@akademia.mil.pl

 

 

Zespół ds. Windykacji
Zadaniem Zespołu ds. Windykacji jest obsługa procesu odzyskiwania należności za usługę dydaktyczną od studentów/uczestników studiów.

Zbigniew ZAJĄC
bl. 55, p. 401 a
tel. 261-813-470

z.zajac@akademia.mil.pl

Magdalena KONECKA
bl. 55, p. 402b
tel. 261-814-144

m.konecka@akademia.mil.pl

fot. Tło zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com