MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

EDU IT TRENDS

W dniu 27 listopada w Warszawie odbyła się konferencja "EDU IT TRENDS 2019". Pracownicy Wydziału Kształcenia na Odległość podczas sesji mieli okazję wysłuchać specjalistów z informatyzacji oraz dowiedzieć się więcej na temat nowoczesnych technologii dla uczelni wyższych.

Podczas konferencji zostały przedstawione aktualne trendy oraz rozwiązania, które można wykorzystać w edukacji. 

Na forum miało możliwość wypowiedzieć się 7 specjalistów na temat swoich spostrzeżeń oraz nowoczesnego podejścia do edukacji, czyli:

  • w pełni cyfrowe dokumenty w obiegu elektronicznym;
  • największe problemy w komunikacji internetowej uczelni z kandydatami na studia;
  • rozwiązania informatyczne ułatwiające wdrożenie założeń Ustawy 2.0.;
  • efektywny e-learning - metoda czy technologia;
  • nowoczesne metody edukacji, a ochrona danych;
  • system identyfikacji wizualnej w służbie kreowania spójnego wizerunku uczelni;
  • inteligentne usługi IT w służbie ucczelni wyższej.

wróć