MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Varna Free University "Chernorizets Hrabar" w Bułgarii

W dn. 18-22 listopada br. przedstawiciele WKnO uczestniczyli w wizycie szkoleniowej w Varna Free University "Chernorizets Hrabar" w Bułgarii. Podczas spotkania z przedstawicielami nauczycieli akademickich, pracowników administracyjno-technicznych opiekujących się laboratorium komputerowym zostały omówione aspekty kształcenia zdalnego, prowadzenia zajęć z użyciem nowych technologii oraz specyfiki rozwijania kompetencji cyfrowych u studentów.

Dużym zainteresowanie podczas wizyty cieszyła się prezentacja rozwiązań związanych z użytkowaniem platformy e-learningowej Moodle oraz dostępne rozwiązania z zakresu monitorowania postępów nauczania oraz tworzenia treści multimedialnych.

Kolejnym punktem była pogłębiona analiza i dyskusja na temat uwarunkowań  współpracy z ekspertami tematu przy działaniach projektowych związanych z tworzeniem kursów on-line.

Przedstawiciele WKnO zaprezentowali swoje doświadczenia z zakresu prowadzenia warsztatów dla nauczycieli akademickich z obsługi programów specjalistycznych do tworzenia modułów nauczania oraz obsługi platformy LMS ILIAS.

Należy podkreślić, iż wizyta miała charakter praktyczny i ukazała inny punkt widzenia w zakresie realizacji zajęć zdalnych dla studentów.


wróć