MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI WKNO W KONFERENCJI "IV FORUM EDUKACJI DOROSŁYCH"

W dniu 20 listopada 2019 roku po raz czwarty odbyło się Forum Edukacji Dorosłych organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE.

W gronie prelegentów znaleźli się m.in. trenerzy i edukatorzy, doradcy zawodowi, andragodzy, pracownicy działów HR odpowiedzialni za szkolenia, czy też instytucji kultury zajmujący się edukacją dorosłych.

Podczas wydarzenia zostały poruszone interesujące kwestie innowacyjności edukacyjnej w obszarze podnoszenia podstawowych umiejętności osób dorosłych, dotyczących komunikacji, pracy w grupie, technologii, a także zdrowego żywienia.

Zwrócono uwagę, jak doskonałym źródłem motywacji do uczenia siebie i innych jest sport.

Zaprezentowano skuteczne sposoby angażowania się dorosłych w edukację, a także przedstawiono propozycje wspierania rozwoju dzięki możliwościom, jakie dają zasoby internetowe, oferty kulturowe czy też programy Unii Europejskiej.

 


wróć