MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

II Akademickie Sympozjum Jakości Kształcenia

W dn. 6 listopada br. odbyło się II Akademickie Sympozjum Jakości Kształcenia, którego celem była ocena stanu obecnego, wskazanie możliwości i dobrych praktyk w działaniach w Uczelni oraz określenie wyzwań na przyszłość w zakresie doskonalenia jakości kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej.

W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Kształcenia na Odległość, którzy wygłosili prezentację pt. Oceny warunków realizacji procesu kształcenia przez studentów ASzWoj.

Podczas dyskusji uczestnicy spotkania omówili perspektywy i zadania uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia w kolejnym roku akademickim.

Podczas sympozjum zaprezentowane zostały przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych ASzWoj następujące wystąpienia:

 • Kto odpowiada za jakość kształcenia?
 • Raport z badania losów zawodowych absolwentów Akademii Sztuki Wojennej.
 • Oceny warunków realizacji procesu kształcenia przez studentów ASzWoj.
 • Wnioski i doświadczenia z funkcjonowania wydziałowych systemów zapewnienia jakości kształcenia (w PJO i JO kształcących studentów Akademii Sztuki Wojennej).
 • Wnioski i doświadczenia z funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia – ocena doktorantów.
 • Wnioski i doświadczenia z funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia – ocena studentów.
 • Aktywizacja studentów.
 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych nauczyciela akademickiego.
 • Sposoby weryfikacji osiągania efektów uczenia się.
 • Wiarygodna ankieta oceny zajęć dydaktycznych.
 • Po co komu slajdy? Wykładowca w erze Power Pointa.

wróć