MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Kolejna edycja kursu zaawansowanego

W dniach 2 – 13 września 2019 r. w laboratorium ADL odbywa się kolejna edycja "Zaawansowanego kursu tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego". Uczestnicy w wyniku opanowania treści programowych, przygotowali autoprezentacje z wykorzystaniem programu do obróbki audio-wideo Camtasia Studio. Prezentacja  zostanie wykorzystana w autorskim module nauczania, stworzonym na warsztatach za pomocą programu Adobe Captivate.

O pozytywnym zaliczeniu kursu zdecyduje rzetelne przygotowanie dokumentacji projektowej i stworzenie w oparciu o nią modułów nauczania z wykorzystaniem nowopoznanych programów do edycji grafiki i audio-wideo (Photoshop Elements i Camtasia Studio). Dodatkowym elementem zaliczenia będzie przedstawienie i ocena stworzonych produktów przez każdego z uczestników kursu.

 

 

 

 


wróć