MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Przedstawiciele WKnO z wizytą u hiszpańskich partnerów

W dniach 25-27 czerwca  pracownicy Wydziału kształcenia na odległość ASzWoj Paweł Gładysz oraz Marcin Jóźwiak byli gośćmi University of Almeria. 

Celem wizyty była wymiana praktyk i doświadczeń w zakresie e-learningu.  W trakcie spotkań przedstawiono przykłady zastosowania e-learningu w procesie kształcenia studentów cywilnych oraz studentów i kursantów wojskowych. Przedstawiciele ASzWoj mieli również okazję zapoznać się z bazą dydaktyczną oraz oprogramowaniem i nowinkami technologicznymi wykorzystywanymi w blended learningu.

Finalnym momentem wizyty było spotkanie z Prorektorem ds. programów nauczania i kształcenia ustawicznego, panem Juanem Garcia Garcia.

Wyjazd odbył się w ramach STT Erasmus+


wróć