MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

ZAKOŃCZENIE WYŻSZEGO KURSU OPERACYJNO-LOGISTYCZNEGO

ZAKOŃCZENIE WYŻSZEGO KURSU OPERACYJNO-LOGISTYCZNEGO

 

Kolejna edycja kursu oficerów korpusu osobowego logistyki w ramach Wyższego Kursu Operacyjno - Logistycznego zakończyła się w dniu 26 czerwca 2019 r.
Wyższy Kursu Operacyjno - Logistyczny przeznaczony jest dla oficerów korpusu osobowego logistyki przewidywanych na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego pułkownika. Celem kursu było pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności w obszarze pracy dowódczej i sztabowej oraz poszerzenie umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych z zakresu przygotowania i prowadzenia działań na poziomach taktycznym i operacyjno – strategicznym w operacjach narodowych, sojuszniczych i wielonarodowychna obszarze kraju i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny

Uroczystego zakończenia kursu dokonali prorektor ds. naukowych ASzWoj płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI oraz prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego płk. dr. hab. inż. Maciejem MARCZYKIEM, którzy w towarzystwie kadry Zakładu Logistyki Wojskowej wręczyli wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Wyróżnienia za najlepsze wyniki w procesie dydaktycznym otrzymali:

  • ppłk Ireneusz MAŚLANKA
  • ppłk Wojciech WICZYŃSKI
  • ppłk Bogusław MAREK

Wyróżnienie za duży wkład w sprawy organizacyjne na rzecz Wyższego Kursu Operacyjno – Logistycznego otrzymał ppłk Sylwester ŁYSOMIERSKI.

 

 

 

Opracował
ppłk Zdzisław Malinowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wróć