MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Zakończenie roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Wojskowym

W Akademii Sztuki Wojennej, 28 czerwca 2019 r., odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego Wydziału Wojskowego połączona z wręczeniem wyróżnień żołnierzom i pracownikom ASzWoj.

W zakończeniu roku akademickiego 2018/2019 wzięli udział studenci, słuchacze i kursanci z: Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej, Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych, Wyższego Kursu Operacyjno–Logistycznego, Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego, Kursu Dowódców Batalionów, Podyplomowych Studiów Służby Zagranicznej oraz pracownicy Wydziału Wojskowego, szefowie jednostek organizacyjnych ASzWoj i zaproszeni goście.

Absolwentom wojskowych studiów podyplomowych, wyższych kursów oraz absolwentom kierunku obronność zostały wręczone świadectwa ukończenia nauki, a także wyróżnienia za najlepsze wyniki w nauce oraz działalność organizacyjną.

Do zebranego w auli audytorium słowa podsumowania minionego roku skierował dziekan Wydziału Wojskowego – płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski, podziękował za włożony trud i pracę w rozwój Wydziału, jak również promowanie kolejnych pokoleń absolwentów.

Do zebranych gości zwrócił się także rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej. Wszystkim, którzy kończą dziś pewien etap nauki, zarówno oficerom, jak i studentom cywilnym, życzę jak najlepszego wykorzystania zdobytej wiedzy, niech służy wam oraz  jednostkom i instytucjom, w których będziecie pracować. Życzę wszystkiego dobrego i wielu sukcesów (…). Warto pamiętać, że kończycie studia w uczelni, która ma 100-letnią tradycję – podkreślił rektor-komendant.

Podczas uroczystości gen. Parafianowicz wręczył medal okolicznościowy z okazji 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej płk. Romanowi Kopce – szefowi Zarządu Zasobów i Uzupełnień P-1 Sztabu Generalnego WP. Przekazał również kpt. Rafałowi Ordyńcowi decyzję Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu na stanowisko asystenta w zespole pracowników naukowo-dydaktycznych w Akademii Sztuki Wojennej oraz mianowanie na stopień majora. 

Tytuł zawodowy oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej otrzymało 19 absolwentów Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych.

Na podstawie Rozkazu Dziennego Nr 124 Rektora-Komendanta ASzWoj oraz przeprowadzonych egzaminów końcowych:

 • Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny ukończyło 42 żołnierzy,
 • Podyplomowe Studia Wojskowej Służby Zagranicznej ukończyło 8 oficerów,
 • Kurs Przygotowania Wojskowej Służby Zagranicznej ukończyło 8 oficerów,
 • Wyższy Kurs Sztabowy ukończyło 50 żołnierzy zawodowych,
 • Kurs Dowódców Batalionów ukończyło 52 żołnierzy zawodowych.

Decyzją Dziekana Wydziału Wojskowego za najwyższe osiągnięcia w procesie kształcenia wyróżniono oficerów:

Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne

 1. kpt. dypl. Piotra Michałowskiego
 2. kpt. dypl. Rafała Ordyńca
 3. kpt.dypl.  Rafała Sawickiego

Podyplomowe Studia Wojskowej Służby Zagranicznej

 1. ppłk. Mirosława Krzysztofa Jaworskiego
 2. ppłk. Grzegorza Pardo

Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny

 1. ppłk. Radosława Dobrowolskiego
 2. ppłk. Arkadiusza Kurdybelskiego
 3. ppłk. Leszka Flisa
 4. ppłk. Zdzisława Sztukowskiego

Kurs Dowódców Batalionu

 1. mjr. Pawła Szymczaka
 2. mjr. Andrzeja Frąckowiaka
 3. kmdr. ppor. Bartłomieja Chybę

Wyższy Kurs Sztabowy

 1. mjr. Karola Czarneckiego
 2. mjr. Tomasza Przecherskiego
 3. mjr.  Roberta Rozmierskiego

Kurs Przygotowania Wojskowej Służby Zagranicznej

 1. ppłk. Sławomira Kłosowskiego
 2. mjr. Daniela Drogomireckigo

Decyzją Dziekana Wydziału Wojskowego za  działalność organizacyjną wyróżniono oficerów:

Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne

 1. kpt. Rafała Ordyńca
 2. kpt. Mariusza Rybskiego

Podyplomowe Studia Wojskowej Służby Zagranicznej

 1.  płk. Dariusza Poczekalewicza

Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny

 1. ppłk. Leszka Flisa
 2. ppłk. Piotra Kaputa

Kurs Dowódców Batalionu

 1. mjr. Michała Fabiszewskiego

Wyższy Kurs Sztabowy

 1. mjr. Bogdana Semprucha
 2. mjr.  Arkadiusza Puca
 3. mjr. Dawida Piotrowskiego

Przyznano również nagrody w konkursie organizowanym przez redakcję Przeglądu Sił Zbrojnych.  Przewodniczący komisji – płk dr hab. Maciej Marczyk (WWoj) oraz dr Jan Brzozowski – przedstawiciel Wojskowego Instytutu Wydawniczego wręczyli wyróżnienia:

 • I miejsce: kpt. Maciejowi Cymbaliście (PSOT) za artykuł System rozpoznania związku taktycznego – a może ewolucja?,
 • II miejsce: kpt. Pawłowi Szymańskiemu (PSOT) za artykuł Miejsce i rola wojsk specjalnych w operacji połączonej;
 • III miejsce: kpt.. Pawłowi Makuchowi (PSOT) za artykuł Przygotowanie i utrzymanie dróg dowozu i ewakuacji w pasie obrony dywizji.

Wśród studentów I i II stopnia na kierunku obronność absolwentkami z najwyższą średnią zostały:

 • studia I stopnia: Weronika Jakubczyk (średnia 4,68),
 • studia stacjonarne II stopnia:  mgr Magdalena Wereska (średnia 4,39),
 • studia niestacjonarne II stopnia: mgr Patrycja Skrzyniecka  (średnia 4,88).

Laureatami konkursu na najlepszą pracę dyplomową zostali:

 • studia I stopnia: Weronika Jakubczyk, Jakość informacji w walce zbrojnej, promotor prof. dr hab. Marek Wrzosek,
 • studia II stopnia: mgr Maciej Chmielewski, Wpływ broni pancernej na prowadzenie działań w konfliktach o niskiej intensywności na współczesnym polu walki, promotor ppłk dr Artur Michalak.

Zakończenie roku akademickiego Wydziału Wojskowego poprzedziła uroczystość wręczenia wyróżnień. Żołnierze i pracownicy Akademii zostali uhonorowani za wybitny dorobek, znaczące osiągnięcia szkoleniowe i dydaktyczne oraz zasługi podczas pełnienia służby wojskowej:

 • Kordzikami Honorowymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Odznakami Honorowymi Wojsk Lądowych,
 • tytułami honorowymi „Zasłużony Żołnierz RP” – w stopniu III – brązowe odznaki,
 • sygnetami pamiątkowymi Akademii Sztuki Wojennej,
 • Medalami Okolicznościowymi Rektora-Komendanta z okazji 100-lecia Utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie.

wróć