MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. 1919 w historii Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach 6–9 czerwca 2019 r. w Mikołajewie i Koblewie (Ukraina) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „1919 w historii Europy Środkowej i Wschodniej: setna rocznica ogłoszenia zjednoczenia UPR i ZUNR”. Konferencja zorganizowana została przez Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Petra Mochyły z Mikołajewa.

Konferencja w ogólnym założeniu odnosiła się do setnej rocznicy zjednoczenia państw ukraińskich po zakończeniu I wojny światowej. Mocny nacisk położono także na kwestie związane z bezpieczeństwem współczesnej Ukrainy oraz subregionu Europy Środkowej i Wschodniej. Czterodniowe obrady podzielono na 4 tematyczne sesje panelowe, w których referaty wygłosiło kilkudziesięciu prelegentów reprezentujących ukraińskie i polskie ośrodki naukowe. W konferencji udział wzięło trzech przedstawicieli Akademii Sztuki Wojennej.
W ramach obrad swoje referaty wygłosili: ppłk dr Piotr Krzykowski, referat na temat: Myśl strategiczna w polityce bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy, ppłk dr Sławomir Piotrowski, referat na temat: Polska polityka zagraniczna względem państw bałtyckich w dwudziestoleciu międzywojennym oraz ppłk dr Marek Żyła, referat na temat: Polsko-ukraińska współpraca wojskowa. W trakcie obrad w kontekście szerokiego tła historycznego omówiono sytuację geopolityczną i uwarunkowania bezpieczeństwa Ukrainy.

 

Opracował: ppłk dr Sławomir Piotrowski


wróć