MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Krajowa konferencja naukowa nt.: Współczesne wyzwania transportu i ruchu wojsk

W dniu 21 maja 2019 r. na Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej odbyła się krajowa konferencja naukowa nt.: Współczesne wyzwania transportu i ruchu wojsk zorganizowana przez Zakład Logistyki Wojskowej oraz Instytut Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia pod patronatem Szefa Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP. Otwarcia konferencji dokonał Prodziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Maciej MARCZYK podkreślając rangę problemu planowania i realizacji zadań transportu i ruchu wojsk w Siłach Zbrojnych RP.

Podczas konferencji, w której wzięli udział przedstawiciele logistyki SZ RP, uczelni wojskowych oraz cywilnych omawiano zagadnienia z zakresu współczesnych wyzwań w obszarze transportu i ruchu wojsk. W dwóch panelach dyskusyjnych poruszano problematykę związaną z: mobilnością wojsk, barierami i wyzwaniami dla SZ RP w zakresie transportu, pozyskiwaniem środków do morskiego transportu strategicznego, współpracą logistyki z inżynierią wojskową w zakresie zapewnienia mobilności wojsk oraz wpływem warunków hydrometeorologicznych na transport i ruch wojsk.

W konferencji uczestniczyli również słuchacze Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego organizowanego corocznie przez Wydział Wojskowy ASzWoj, którzy wykazali duże zainteresowanie problematyką współczesnej mobilności wojsk zadając wiele pytań odnoszących się do praktycznej realizacji zadań w obszarze zabezpieczenia przemieszczenia wojsk.

Podsumowania konferencji dokonał Kierownik Zakładu Logistyki Wojskowej Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań Wydziału Wojskowego ppłk dr inż. Zdzisław MALINOWSKI podkreślając wagę zadań realizowanych w ramach podsystemu transportu
i ruchu wojsk w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Opracował: ppłk dr inż. Zdzisław MALINOWSKI

 


wróć