MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Założenia Cyklu Seminariów i Konferencji Naukowych organizowanych przez Instytut Strategii Wojskowej

Instytut Strategii Wojskowej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej ma zaszczyt zaprosić do udziału w seminarium naukowym, które odbędzie się 18 czerwca 2019 roku. Temat przewodni seminarium to zmiany następujące w środkach walki wojsk pancernych i zmechanizowanych, które były lub będą wynikiem rewolucji technicznej.

Celem seminarium jest umożliwienie wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących roli i miejsca wojsk pancernych i zmechanizowanych na współczesnym i przyszłym polu walki, a także zwrócenie uwagi na problemy ich użycia z punktu widzenia ewolucji wojen i konfliktów zbrojnych.

Stworzenie forum do dyskusji oraz prezentacji badań i osiągnięć naukowych w zakresie rozwoju środków walki wojsk pancernych i zmechanizowanych to kolejny z obszarów poznawczych, który posłuży do identyfikacji problemów w celu sformułowania założeń kolejnej konferencji naukowej.

Mając na uwadze powyższe ogólne założenia, chcielibyśmy zapoczątkować dyskusję w następujących obszarach:

  • dylematy teorii i praktyki współczesnej sztuki wojennej,
  • wyzwania współczesnego pola walki w kontekście użycia Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych,
  • redefiniowanie koncepcji wykorzystania Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych na współczesnym polu walki,
  • miejsce i rola Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w koncepcjach wojny: asymetrycznej, hybrydowej oraz podprogowej,
  • kierunki rozwoju środków walki Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, z uwzględnieniem potrzeb Wojska Polskiego.

Z pewnością znajdziecie Państwo jeszcze inne tematy, które mieszczą się w wiodącym obszarze seminarium. Odnośnie uczestnictwa i wystąpień nie stawiamy ograniczeń. Mile widziane będą głosy (referaty) prezentujące interesującą nas problematykę środków walki wojsk pancernych i zmechanizowanych, a nawet wykraczające w przyszłość.

Seminarium będzie miało charakter interdyscyplinarny. Do udziału w nim zapraszamy w szczególności żołnierzy wojsk pancernych i zmechanizowanych, historyków wojskowości, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i obronności, zarządzania oraz ekspertów i przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego, których obszarami zainteresowania są środki walki wojsk pancernych i zmechanizowanych. Chcielibyśmy, aby organizowane przez nas spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez badaczy z poszczególnych ośrodków naukowych.  

Prelegentów zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w terminie do 14 czerwca 2019 r. na adres r.chrupek@akademia.mil.pl. lub telefonicznie –  261 813 427.

Organizatorzy poinformują w toku seminarium o inicjatywie wydawniczej, a także omówią z uczestnikami założenia konferencji naukowej planowanej na 21 listopada 2019 r.

DYREKTOR
INSTYTUTU STRATEGII WOJSKOWEJ

gen. broni (rez.) dr inż. Bogusław SAMOL

 


wróć