MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

JOINT RESOLVE 19. PODSUMOWANIE

Studenci Bałtyckiej Akademii Obrony i Akademii Sztuki Wojennej, 24 maja 2019 r., zakończyli ćwiczenia Joint Resolve-19. Z uczestnikami ćwiczenia spotkał się także podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski, który wziął udział w odprawie informacyjnej (Commander Update Brefiengs - CuB) ćwiczącego w Rembertowie dowódcy operacyjnego sił sojuszu.

W trakcie II etapu ćwiczenia (kierowanie operacją) ćwiczący, jako jedni z pierwszych na świecie, mogli sprawdzić poprawność przyjętych rozwiązań. Podczas planowania  korzystali z najnowszej generacji systemu komputerowego Joint Theater Level Simulation 5.1 (JTLS) Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj.

Jednym z głównych zadań realizowanym przez studentów podczas ostatniego etapu ćwiczenia Joint Resolve-19, było rozbicie tzw. strefy anty-dostępowej przeciwnika (ang. Anti-Access/Area Denial - A2AD). Dotyczyło to w szczególności oddziaływania na tzw. „cele wrażliwe czasowo” (ang. Time Sensitive Targets). Zadania były realizowane w formie ognia połączonego (ang. Joint Fires). Wykorzystano do tego zdolności do rażenia wszystkich rodzajów sił zbrojnych: wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych i wojsk specjalnych.

Za planowanie uderzeń ogniowych i kierowanie nimi odpowiadali studenci z komórki ognia połączonego (ang. Joint Fires Element). Dynamika działań wynikających z bieżącej sytuacji operacyjnej wymagała od nich podejmowania, w bardzo krótkim czasie, decyzji o przeprowadzeniu takich uderzeń. Proces ten w NATO określany jest terminem „targetingu dynamicznego”. Jakość i szybkość decyzji studentów była weryfikowana przez system symulacyjny JTLS. W tym miejscu należy podkreślić, że ćwiczący wszystkie zadania realizowali z wykorzystaniem –  przeznaczonych do procesu targetingu – najnowszych systemów wsparcia dowodzenia, które stosowane są przez dowództwa NATO tj. JTS (Joint Targeting System) oraz FAST (Flexible Advanced C2 Services for NATO Joint Time Sensitive Targeting). Była to zatem wyjątkowa okazja, by nauczyć się praktycznego użycia tych systemów w toku prowadzenia operacji połączonej. Dla polskich oficerów ma to istotne znaczenie ze względu na wdrażanie tych systemów do dowództw w SZ RP.

Ćwiczenie Joint Resolve-19 było wyjątkowe jeszcze pod kilkoma względami. To pierwsze w historii ćwiczenie organizowane wspólnie przez Bałtycką Akademię Obrony (BALTDEFCOL) i Akademię Sztuki Wojennej (ASzWoj). Brało w nich udział około 250 uczestników z 19 państw NATO i krajów partnerskich, takich jak: Kanada, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Gruzja, Niemcy, Węgry, Włochy, Korea Południowa, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwecja, Ukraina i Stany Zjednoczone.

Rolę ćwiczących dowódców operacyjnych pełnili doświadczeni generałowie i admirałowie tzw. Senior Mentors, którzy przy wsparciu nauczycieli akademickich oraz ekspertów tzw. Subject Matters Experts - SME) kierunkowali pracą oraz merytorycznie wspomagali studentów podczas realizacji zadań.

Wyjątkowość pierwszej edycji ćwiczeń Joint Resolve-19 wynika również z tego, że odbyły się w 100. rocznicę utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO i 20. rocznicę utworzenia Bałtyckiej Akademii Obrony (BALTDEFCOL).

*  *  *

Scenariusz i przebieg ćwiczenia. Pomiędzy fikcyjnymi państwami przyjętymi w scenariuszu ćwiczenia wybucha kryzys polityczny i militarny, który zmierza w stronę otwartego konfliktu zbrojnego.

Etap planowania. W ramach planowania kryzysowego (Crisis response planning) decydenci polityczni i wojskowi sojuszu uruchamiają w swoich międzynarodowych strukturach wojskowych planowanie odpowiedzi na powstałe zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego. Od tego momentu oficerowie wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych i wielu innych, pracujący w dowództwie poziomu operacyjnego, rozpoczynają cykl decyzyjny, który ma ich doprowadzić do opracowania tzw. zamiaru działania (Concept of operations – CONOPS), a w kolejnym kroku do przygotowania planu działania (OPLAN). W ten sposób studenci BALTDEFCOL i ASzWoj wspólnie realizowali proces planowania operacyjnego (NATO Operations Planning Process − OPP) i założenia sojuszniczej doktryny operacyjnej (Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive − COPD).

Celem drugiej części ćwiczenia pk. „Joint Resolve” była realizacja zatwierdzonego planu operacji polegającego na powstrzymaniu agresji przeciwnika na państwo członkowskie sojuszu oraz przywrócenia jego integralności terytorialnej. Realizacja tego planu wymagała zastosowania kompleksowe podejścia do rozwiazywania konfliktu polegającego na jednoczesnym wykorzystaniu instrumentów militarnych, politycznych, ekonomicznych. Skoordynowane działania miały wywrzeć presję na przeciwnika i zmusić go do zaprzestania prowadzenia działań zbrojnych oraz wycofania się z zajętego terytorium. Istotną rolę w tym kompleksowym podejściu do rozwiązywania współczesnych konfliktów polityczno-militarnych odgrywała współpraca cywilno–wojskowa (CIMIC). Działalność ta polegała – w uogólnieniu – na ustanowieniu i utrzymaniu ścisłej współpracy dowództwa operacyjnego z działającymi w rejonie konfliktu aktorami cywilnymi, tzn.: NGO’s, GO’s, IO’s, rządem i ludnością. Rozwiązania i decyzje przyjęte przez ćwiczących studentów były weryfikowane przez system JTLS.

*  *  *

Ćwiczenie Joint Resolve-19 realizowane było w Warszawie od 6 do 25 maja 2019 r. Głównym celem tego wielonarodowego ćwiczenia było pogłębienie wiedzy i indywidualnych umiejętności studentów BALTDEFCOL i ASzWoj w rozwiązywaniu złożonych problemów operacyjnych wynikających z ćwiczenia działań objętych artykułem 5 w NATO.

Działania studentów i efekty ich pracy obserwowali, komentowali i oceniali goście ćwiczenia Joint Resolve-19:

  • wiceminister obrony narodowej Tomasz Szatkowski,
  • ambasador Estonii w Polsce Martin Roger,
  • ambasador Łotwy w Polsce Edgars Bondars,
  • zastępca ambasadora Litwy w Polsce Neringa Majauskaite,
  • dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód gen. broni Sławomir Wojciechowski
  • zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. Adam Joks,
  • komendant Akademii Dowodzenia Bundeswehry gen. dyw. Oliver Kohl,
  • dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej Łotwy gen. bryg. Ainars Ozolinš.

Kierownikami ćwiczenia (Officers Scheduling the Exercise − OSEs) byli komendant BALTDEFCOL gen. dyw. Andis Dilans i rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz. Ze strony polskiej nadzór nad ćwiczeniem sprawował prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Dariusz Majchrzak.

Merytorycznym organizatorem ćwiczenia był Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wydziału Wojskowego ASzWoj, w szczególności: płk dr hab. Przemysław Paździorek, płk dr Jacek Joniak, ppłk dr Piotr Harężlak, ppłk Andrzej Furman.  

Opracował: Chief Public Affairs Office ćwiczenia Joint Resolve-19, Dariusz Kryszk


wróć