MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

JOINT RESOLVE-19 IS COMING

Trwają przygotowania do najważniejszego od kilkunastu lat ćwiczenia wojskowego w Akademii Sztuki Wojennej. Na Wydziale Wojskowym odbyła się główna konferencja planistyczna do międzynarodowych ćwiczeń pod kryptonimem JOINT RESOLVE-19. 

Bałtycka Akademia Obrony (Baltic Defence College) i Akademia Sztuki Wojennej, po raz pierwszy w historii, zorganizują w maju br. wspólne ćwiczenie dowódczo-sztabowe. Ponad 200 wyższych rangą oficerów z 20 krajów studiujących na obu uczelniach, będzie w pierwszej kolejności doskonalić swoje indywidualne i sztabowe umiejętności w planowaniu działań operacyjnych według procedur NATO. Następnie poprawność przyjętych przez studentów rozwiązań i umiejętności kierowania walką będzie sprawdzana przez system JTLS Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych naszej Akademii. Fikcyjny scenariusz ćwiczenia zakłada narastanie kryzysu polityczno-militarnego, który przeradza się w otwarty konflikt zbrojny zwaśnionych – fikcyjnych – państw.

Złożoność ćwiczenia JOINT RESOLVE-19 oraz fakt ich przeprowadzania po raz pierwszy w historii jest dużym wyzwaniem dla przedstawicieli obu uczelni. Celem głównej konferencji planistycznej było ustalenie wspólnych działań i opracowanie dokumentacji ćwiczenia dotyczącej, takich aspektów jak: szczegółowy scenariusz ćwiczenia, podział sił i środków wojsk własnych oraz przeciwnika, procedury realizacji zadań, battle rhytym, zabezpieczenie teleinformatyczne i łączność dla ćwiczących, zabezpieczenie logistyczne, Public Affairs, protokół dyplomatyczny, bezpieczeństwo i ochrona, kultura, finanse, transport, opieka zdrowotna, prawo, itd. Wielowymiarowość JOINT RESOLVE-19 wymusza w praktyce zaangażowanie w proces planowania i organizację ćwiczenia niemal wszystkie komórki Akademii i wiele instytucji resortu obrony narodowej.

Merytorycznym organizatorem ćwiczenia jest Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wydziału Wojskowego ASzWoj, w szczególności: płk dr hab. Przemysław Paździorek, płk dr Jacek Joniak oraz ppłk Andrzej Furman.   


wróć