MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

TWIERDZA-19: START ĆWICZENIA

Na Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej, 14 stycznia 2019 roku, rozpoczęło się ćwiczenie studyjne pod kryptonimem TWIERDZA-19. Tematem ćwiczenia jest Działanie taktyczne brygady w czasie kryzysu i wojny.

- Jako Akademia Sztuki Wojennej mamy ambicję, aby zmienić nastawienie do kształcenia w ramach ćwiczeń wojskowych. Środowisko bezpieczeństwa się zmienia, nie będzie już konfliktu linearnego, całkowicie inne będą też jego przyczyny – tymi słowami TWIERDZĘ-19 zainaugurował kierownik ćwiczenia, prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej, płk dr hab. Leszek Elak.

Do istotnych założeń ćwiczenia należy pogłębienie i utrwalanie wiedzy, umiejętności oraz nawyków działania zespołowego w dowództwach i sztabach, w tym rozwiązywania problemów taktycznych w procesie przygotowania i prowadzenia działań w czasie kryzysu militarnego i wojny. - Chcemy też zwrócić uwagę na szczególne znaczenie środowiska cywilnego oraz współpracy służb: Straży Granicznej, Policji oraz innych elementów układu pozamilitarnego z Wojskiem, a także znaleźć miejsce Wojsk Obrony Terytorialnej w tym systemie – podsumował płk  Elak.

Szczegółowy instruktaż przekazał Szef Centrum Koordynacyjnego – mjr Marek Kuczyński. Uczestnicy zostali zapoznani z założeniami metodycznymi TWIERDZY-19, organizacją i przebiegiem treningu, a także z kwestią bezpieczeństwa informacyjnego oraz sytuacją wyjściową na pierwszy dzień ćwiczenia. Następnie odbyły się wykłady wprowadzające:

  • Istota działań hybrydowych. Przewidywany scenariusz działań przeciwnika – gen. bryg. dr Włodzimierz Michalski,
  • Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych – dr Joanna Siekiera,
  • Wpływ terenu górzystego na działania taktyczne wojsk – płk Artur Michalak,
  • STRATCOM w NATO i Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej  dr Dariusz Kryszk, 
  • Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w czasie kryzysu i wojny – mjr Artur Pawłoś (Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej),
  • Przeznaczenie i zadania Mobilnego Zespołu Zabezpieczenia Geograficznego – kpt Michał Ciećka.

Celem ćwiczenia jest m.in. nauka rozwiązywania problemów taktycznych oraz doskonalenie umiejętności indywidualnej i zespołowej pracy osób funkcyjnych na stanowiskach dowodzenia. Istotne jest także doskonalenie umiejętności współdziałania z Wojskami Obrony Terytorialnej, oddziałami Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej w zakresie oceny terenu, wykorzystania infrastruktury, zdobywania informacji, przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym i wsparcia bojowego.

W trening włączeni zostali studenci i słuchacze Wydziału Wojskowego, przede wszystkim Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych oraz Wyższego Kursu Sztabowego. Ćwiczyć będą również studenci cywilni kierunku „Obronność” udzielający się w kole naukowym „Obronni ASzWoj”, a także członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Pogranicznik”.

Uczestnikami szkolenia są również: 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Główna Straży Granicznej, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego, 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie oraz Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Ćwiczenie TWIERDZA-19 będzie przebiegało dwuetapowo: pierwsza, stacjonarna faza w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (14-18.01.2019 r.), natomiast druga faza, z działaniami w terenie, odbędzie się w Przemyślu (21- 26.01. 2019 r).

Organizatorem ćwiczenia jest Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki z Zakładu Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej.


wróć