MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Zakład Historii Sztuki Wojennej Polemologii

Celem działalności dydaktycznej Zakładu jest kształcenie studentów (studiów doktoranckich, magisterskich, licencjackich i podyplomowych) oraz słuchaczy kursów specjalistycznych w zakresie historii sztuki wojennej oraz polemologii. Wyposażenie studentów w niezbędny zasób wiedzy i umiejętności w wymienionych obszarach mając na uwadze jej twórcze wykorzystanie w zespołach analitycznych i projektowych, w instytucjach i uczelniach, w ramach działań systemowych na rzecz rozwoju sił zbrojnych i bezpieczeństwa narodowego.

Celem działalności naukowo-badawczej Zakładu jest wykrywanie, poznawanie i objaśnianie prawidłowości oraz formułowanie teorii związanych z rozwojem sztuki wojennej i ewolucją wojen i konfliktów zbrojnych.

Najważniejsze obszary badawcze Zakładu obejmują rozwój form i sposobów walki na przestrzeni dziejów oraz sposoby wojskowego przygotowania i prowadzenia wojny w całości a także poszczególnych operacji i walk, tzn.: strategię, sztukę operacyjną i taktykę. Ponadto poszukuje prawidłowości w rozwoju walki zbrojnej i współzależności między ekonomiką, techniką wojskową i polityką państwa. Historia sztuki wojennej i polemologia uogólnia zatem historyczne doświadczenia wojenne i określa ich wpływ na przygotowanie i prowadzenie współczesnych działań wojennych z uwzględnieniem nowej techniki i struktur organizacyjnych sił zbrojnych. Nakreśla współczesne problemy wojen i konfliktów zbrojnych, z uwzględnieniem kwestii historycznych i prognostycznych. Ponadto kadra Zakładu aktywnie uczestniczy w konferencjach i seminariach naukowych o zasięgu resortowym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, prezentując osiągnięty dorobek badawczy.

Zakład Historii Sztuki Wojennej i Polemologii odpowiada za prowadzenie studiów I i II stopnia na kierunku Obronność. W najbliższej perspektywie zostanie przedstawiona oferta studiów podyplomowych obejmujących problematykę historii sztuki wojennej, polemologii oraz militarnych zagrożeń współczesnego świata.

Zajęcia prowadzone są na poszczególnych kierunkach studiów i w ramach kursów doskonalących w ramach przedmiotów:

  • Historia sztuki wojennej;
  • Historia wojen;
  • Historia wojskowości polskiej;
  • Współczesne konflikty zbrojne;
  • Myśl wojskowa;
  • Polemologia;
  • Media i konflikty zbrojne;
  • Kulturowe aspekty obronności;
  • Bezpieczeństwo państwa;
  • Strategia bezpieczeństwa i obronności państwa.

KIEROWNIK ZAKŁADU

ppłk dr Jacek LASOTA - prof. ASzWoj
tel.(+48) 261-813-956
budynek 101, pokój 122
e-mail: j.lasota@akademia.mil.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

płk dr hab. Tomasz KOŚMIDER – prof. ASzWoj
tel.(+48) 261-813-150
budynek 101, pokój 117
e-mail: t.kosmider@akademia.mil.pl

płk dr hab. Juliusz TYM – prof. ASzWoj
tel.(+48) 261-813-656
budynek 101, pokój 130
e-mail: j.tym@akademia.mil.pl

dr Michał PRZYBYLAK – adiunkt
tel.(+48) 261-813-078
budynek 101, pokój 010
e-mail: m.przybylak@akademia.mil.pl


wróć