MENU

Słuchacze i studenci ASzWoj poznają problematykę przesmyku suwalskiego. Rekonesans do ćwiczenia pk. BRAMA-20

23 marca 2020 roku rozpocznie się wspomagane komputerowo dwuszczeblowe ćwiczenie studyjne BRAMA-20. W ramach przygotowania do ćwiczenia przez dwa dni (4-6 lutego 2020 roku) przedstawiciele zespołu autorskiego pod kierunkiem dyrektora Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki płk. dr. hab. inż. Przemysława Paździorka prowadzili rekonesans rejonu ćwiczenia BRAMA-20.

W jego ramach zorganizowano spotkania robocze z przedstawicielami służb mundurowych, władz rządowych oraz samorządowych. Uszczegółowione zostały kwestie dotyczące stopnia zaangażowania w ćwiczenie przedstawicieli Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jednocześnie zainicjowano rozszerzenie współpracy Akademii Sztuki Wojennej o kolejne dwa powiaty. Omówiono także sposób zabezpieczenia rekonesansu powietrznego przez Państwową Straż Pożarną w Suwałkach oraz Suwalską Szkołę Lotniczą. Na spotkaniu roboczym ze Starostą Augustowskim, którego powiat na stałe wpisał się już w scenariusz ćwiczenia BRAMA, uszczegółowiono sprawy realizacji wybranych celów szkoleniowych na Ziemi Suwalsko-Augustowskiej z udziałem władz powiatu.

***
Ćwiczenie pk. BRAMA-20 realizowane będzie przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej we współpracy ze Strażą Graniczną, Wojskami Obrony Terytorialnej oraz podmiotami administracji rządowej i samorządowej. Ćwiczenie ukierunkowane jest na doskonalenie indywidualnych umiejętności oficerów w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych w ramach komórek wewnętrznych organów dowodzenia na stanowiskach dowodzenia poziomu taktycznego.


wróć