MENU

Ruszyła kolejna edycja Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych

W Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej, 3 lutego 2020 roku, odbyło się uroczyste rozpoczęcie Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT), prowadzonych przez Wydział Wojskowy. Kolejny rocznik będzie realizował proces dydaktyczny w wymiarze trzech semestrów według nowego programu. Absolwenci PSOT, po ukończeniu studiów, otrzymają przywrócony na początku 2017 roku tytuł „Oficera Dyplomowanego Sił Zbrojnych RP”.

Podyplomowe Studia Operacyjno- Taktyczne przeznaczone są dla oficerów planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego majora pionów funkcjonalnych dowódczego i sztabowego poziomu operacyjnego i taktycznego w strukturach narodowych i wielonarodowych w kraju i poza jego granicami. W tym roku, zgodnie z decyzją dyrektora Departamentu Kadr MON, do udziału w studiach skierowanych zostało 24 oficerów.

Czekają Państwa trzy semestry intensywniej pracy, które zakończą się nadaniem  prestiżowego tytułu „Oficera Dyplomowanego Sił Zbrojnych RP”. Podyplomowe Studia Operacyjno- Taktyczne prowadzone w Akademii Sztuki Wojennej są studiami elitarnymi, a w przyszłości to właśnie Wy będziecie tworzyć elitę Wojska Polskiego – powiedział prorektor ds. dydaktycznych płk dr hab. inż. Leszek Elak dokonując uroczystej inauguracji.

W trakcie studiów studenci zapoznają się m.in. z zagadnieniami z zakresu historii sztuki wojennej, taktyki, teorii i praktyki sztuki operacyjnej, szkolenia dowództw i wojsk oraz strategii wojskowej. Co istotne, poza wymiarem teoretycznym, studenci będą musieli w praktyce zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, pracując w zróżnicowanym środowisku, m.in. podczas ćwiczeń akademickich pk. BRAMA, TWIERDZA czy JOINT RESOLVE. Przedsięwzięcia te są sprawdzianem dotychczas zdobytych umiejętności, ale także podstawą do doskonalenia w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych oraz planowania i prowadzenia operacji.

Podczas inauguracji dziekan Wydziału Wojskowego podkreślił również wiodącą rolę historii w kształtowaniu sztuki wojennej i budowaniu współczesnych zdolności Sił Zbrojnych.

Tytuł, który na koniec studiów zdobędziecie – „Oficer Dyplomowany  Sił Zbrojnych RP” – nawiązuje do tradycji przedwojennych. W tej sali widnieje ponad 800 nazwisk absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej w kraju i na uchodźctwie w Szkocji. Są to Ci absolwenci, którzy w okresie II wojny światowej dowodzili jednostkami: pododdziałami, oddziałami, związkami taktycznymi i chwalebnie zakończyli swój szlak bojowy. Chciałbym, żebyście mieli na uwadze doświadczenia poprzednich pokoleń i wyciągali z nich wnioski, bo na tym tle budujemy nie tylko naszą tradycję, tradycję korpusu oficerskiego, ale tworzymy także podstawy sztuki wojennej – podkreślił płk dr hab. Krzysztof Krakowski. 

Wykład inauguracyjny nt. „Wojny przyszłości – wyzwania dla Sił Zbrojnych RP” wygłosił prof. dr hab. inż. Marek Wrzosek.

 

***

21 marca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 14 marca 2017 r., ws. tytułów żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 6 marca 2017 r., poz. 480). Tym samym, powrócił tytuł oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (w skrócie „dypl. SZ RP”), który nadawany jest absolwentom Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych prowadzonych w Akademii Sztuki Wojennej.

Jest to powrót do stanu sprzed roku 2003 i nawiązanie do okresu funkcjonowania Wyższej Szkoły Wojennej (1919-1946), w której nadawano tytuł oficera dyplomowanego, a która słynęła z doskonałej metodyki kształcenia, wybitnych dowódców i  mentorów młodszych kadr wojskowych, takich jak np. gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba. Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne są przeznaczone dla oficerów WP w stopniu kapitana.


wróć