MENU

Nowe drogi rozwoju komunikacji strategicznej NATO

Blisko 500 przedstawicieli z wszystkich krajów NATO oraz kilku państw partnerskich, w dniach 23-27 września 2019 r.,wzięło udział w prestiżowej konferencji ekspertów NATO ds. komunikacji strategicznej: „NATO INFORMATION AND COMMUNICATORS’ CONFERENCE”.

Z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO konferencję, po raz pierwszy, zorganizowano w Warszawie. Głównym tematem spotkania było „NATO Communications @ 70: Unity of Message and Message of Unity.” W roku 2019 przypada również 70. rocznica utworzenia NATO.

W 2020 r. powstanie pierwsza w historii Sojuszu doktryna komunikacji strategicznej (AJP-10 STRATCOM). Równolegle trwają prace nad opracowaniem doktryny Military Public Affairs (Wojskowej Komunikacji Społecznej). Nowelizowana jest doktryna INFO OPS (AJP-3.10). W fazie przygotowania jest również NATO STANAG dotyczący kształcenia i szkolenia w zakresie komunikacji strategicznej. W pracę nad tymi projektami zaangażowani będą eksperci Zakładu Komunikacji Strategicznej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej.

Jak podkreślił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak – Podczas warszawskiego szczytu NATO w 2016 roku cyberprzestrzeń uznano za kolejny obszar operacji Sojuszu. Teraz przyszedł czas, aby w kolektywnej obronie uwzględnić aktywne przeciwdziałanie dezinformacji, fake newsom oraz wrogiej narracji, która powoduje, że społeczeństwo przestaje odróżniać fakty od półprawd i w konsekwencji jest bardziej podatne na manipulację. (…) Sojusz musi aktywnie reagować na zmiany w środowisku informacyjnym. Nasz cel jest jeden – aby jedność przekazu była jednocześnie przekazem jedności – #WeAreNATO.

Tydzień konferencji poświęcony był analizom, dyskusjom i praktycznym warsztatom dotyczącym wszystkich funkcji komunikacji strategicznej: Public Diplomacy (PD), Public Affairs (PA), Military Public Affairs (MilPA) oraz INFO OPS i PSYOPS.

Głównym organizatorem konferencji było Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji (Allied Command Transformation – ACT). Ze strony polskiej, współpracę z ACT koordynowało Centrum Operacyjne MON, które odpowiada m.in. za rozwój komunikacji strategicznej w resorcie obrony narodowej. Akademię Sztuki Wojennej reprezentowali ppłk dr Zbigniew Modrzejewski oraz płk rez. dr Dariusz Kryszk.

Opracował: Zakład Komunikacji Strategicznej Instytutu Działań Informacyjnych Wydziału Wojskowego ASzWoj.

Więcej info: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/polska-proponuje-konkretne-rozwiazania-w-kwestii-walki-z-dezinformacja


wróć