MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego

Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa
Instytut Podstaw Bezpieczeństwa
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Sztuki Wojennej
Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Współczesnych Konfliktów Zbrojnych i Operacji Antyterrorystycznych
Samorząd Studentów WBN ASzWoj

mają zaszczyt zaprosić na seminarium naukowe

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego

3 grudnia 2018 r., Warszawa

Współczesny świat jest nękany poważnymi problemami: trwającą wojną nowej generacji na Ukrainie i w Syrii, wzmożoną migracją, problemami demograficznymi, terroryzmem. Coraz większa presja odczuwalna na całym świecie wzbudza poważne obawy co do przyszłej stabilności dzisiejszego porządku światowego. Uznając potrzebę dogłębnej refleksji nad tymi istotnymi oraz pilnymi kwestiami Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej organizuje seminarium naukowe pt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego”.

Głównym celem seminarium jest wzbogacenie dyskusji akademickiej na temat potencjału kryzysowego zjawisk i procesów społecznych we współczesnej Polsce. Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego mogą oddziaływać na egzystencjonalne podstawy życia ludzi dlatego identyfikacja źródeł zagrożenia, tendencji i procesów działających na szkodę społeczeństwu w skali lokalnej i globalnej ma ogromne znaczenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i podniesienia jakości życia obywateli.

Rada Naukowa
płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda
płk dr hab. inż. Sylwester T. Kurek
dr hab. Marzena Toumi
ppłk dr inż. Andrzej Soboń
płk dr hab. Krzysztof Drabik
ppłk dr inż. Jacek Stempień
ppłk dr inż. Radosław Bielawski
dr hab. Remigiusz Wiśniewski
dr hab. inż. Jarosław Solarz
dr hab. Beata Łaciak
dr Dorota Domalewska
dr Barbara Drapikowska
dr Mateusz Kuczabski
dr Marcin Mazurek
dr Dariusz Miszewski
dr Marzena Żakowska

Komitet Organizacyjny
dr Ilona Urych - przewodnicząca
mgr Marta Bachor
ppłk mgr Maciej Bogdan
mgr Maciej Hacaga
mgr Konrad Majka
mgr Ilona Piotrowska
mgr Marlena Zadorożna

Program seminarium

Sesja plenarna sala 320, bud. 25

Patologie zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego

Moderator: dr Dorota Domalewska

8.15 – 8.30 Rejestracja uczestników

8.30 – 8.45 Otwarcie seminarium

8.45 – 10.15 Wystąpienia gości honorowych:

mgr Beata Humięcka – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - zadanie samorządu lokalnego (teraźniejszość i wyzwania przyszłości)”

dr Mateusz Kuczabski – Akademia Sztuki Wojennej
 „Kannabinoidy – zagrożenie bezpieczeństwa społecznego, czy wyzwanie medycyny”

dr Marzena Netczuk-Gwoździewicz, mjr dr Artur Gołębiowski – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
„Uzależnienie grzech czy choroba?”

mgr Anna Podgórska – psycholog, pedagog, pedagog specjalny, doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, biegły sądowy w zakresie uzależnienia od alkoholu, edukator profilaktyki uzależnień, członek Intenational Society for Emotional Intelligence (ISEI)
„Zagrożenie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy”

Dyskusja     

10.15 – 10.30 Przerwa

10.30 – 12.00 Sesja II – wystąpienia uczestników seminarium w równoległych panelach:

10. 30 – 12.00 Panel I
Wyzwania bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku
Moderator: dr Marzena Żakowska

Ilona Piotrowska, Akademia Sztuki Wojennej „Handel ludźmi na obszarach objętych konfliktami zbrojnymi”
Norbert Mikołajczuk, Akademia Sztuki Wojennej „Migracja z Ukrainy – charakterystyka zjawiska, szanse i wyzwania dla Polski”
Patryk Michałkiewicz, Akademia Sztuki Wojennej „Fake news jako realne zagrożenie bezpieczeństwa społecznego”
Kacper Gębicki, Akademia Sztuki Wojennej „Model uchodźcy w mediach”

Dyskusja

10. 30 – 12.00 Panel II
Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym
Moderator: dr Barbara Drapikowska

Mateusz Sawczuk, Akademia Sztuki Wojennej „Alkoholizm jako groźne zjawisko z kręgu patologii społecznych na obszarach wiejskich”
Mateusz Wereszczak, Akademia Sztuki Wojennej „Narkomania jako patologia społeczna”
Iwona Kępa, Akademia Sztuki Wojennej „NEET – nowa kategoria młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”
Eryk Mościński, Akademia Sztuki Wojennej „Problem przestępczości wśród młodzieży”

Dyskusja

10. 30 – 12.00 Panel III
Wyzwania polityki społecznej
Moderator: dr Ilona Urych

Tomasz Dąbrowski, Akademia Sztuki Wojennej „Pracownicze plany kapitałowe w systemie emerytalnym w Polsce”
Kuba Grzegorczyk, Akademia Sztuki Wojennej „Polityka społeczna w sferze pracy”
Maciej Jaszczuk, Akademia Sztuki Wojennej „Związek wyznaniowy jako możliwe następstwo ZUS”
Nikodem Wołoszyn, Akademia Sztuki Wojennej „Problem alkoholizmu w Polsce”

Dyskusja

Dokumenty do pobrania: