MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Współczesne wyzwania transportu i ruchu wojsk

Szanowni Państwo,
Zakład Logistyki Wojskowej Wydziału Wojskowego oraz Instytut Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej mają zaszczyt zaprosić do udziału w krajowej konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania transportu i ruchu wojsk, organizowanej pod patronatem Szefa Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP.

CELE KONFERENCJI:

 • identyfikacja problemów związanych z planowaniem i realizacją zadań transportu i ruchu wojsk;
 • wymiana doświadczeń i poglądów naukowych w zakresie transportu;
 • dyskusja na temat kierunków badań naukowych dotyczących zarządzania informacją w podsystemie transportu i ruchu wojsk.

BLOKI (PANELE) TEMATYCZNE:

 • funkcjonowanie podsystemu transportu i ruchu wojsk – kierunki zmian;
 • zarządzanie informacją w podsystemie transportu i ruchu wojsk – problemy badawcze.

WARUNKI PUBLIKACJI:

 • referaty należy przesłać w języku polskim lub angielskim na adres mailowy organizatorów;
 • nadesłane teksty w języku angielskim będą opublikowane w „Zeszytach Naukowych Akademii Sztuki Wojennej” (8 pkt.);
 • nadesłane teksty w języku polskim będą opublikowane w Zeszytach Naukowych „Obronność” (6 pkt.);
 • wymogi edytorskie:
  link: https://znaon-online.pl/resources/html/cms/FORAUTHORS
  link: http://www.akademia.mil.pl/zeszyty-naukowe-obronnosc
 • termin nadesłania artykułu – 15 maja 2019 r.


MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI:

Akademia Sztuki Wojennej;
00-910 Warszawa; al. gen. Chruściela 103, blok 56, sala 211,
21 maja 2019 r.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Przewodniczący:
ppłk dr inż. Zdzisław MALINOWSKI

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ Akademia Marynarki Wojennej
prof. dr hab. Romuald MAŃKOWSKI Akademia Sztuki Wojennej
płk dr hab. Leszek ELAK prof. Akademii Sztuki Wojennej
płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI prof. Akademii Sztuki Wojennej
płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSK? prof. Akademii Sztuki Wojennej
płk dr hab. Maciej MARCZYK prof. Akademii Sztuki Wojennej
płk dr hab. Tomasz JAŁOWIEC prof. Akademii Sztuki Wojennej
kmdr dr hab. Jarosław TESKA prof. Akademii Marynarki Wojennej
kmdr dr hab. Andrzej BURSZTYŃSK? prof. Akademii Marynarki Wojennej
płk dr hab. Szymon MITKOW prof. Wojskowej Akademii Technicznej
płk dr hab. inż. Tomasz SMAL prof. Akademii Wojsk Lądowych
płk dr inż. Robert WOŹNIAK Szef Zarządu Logistyki-P4 SG WP
dr hab. Adam RADOMYSKI prof. Lotniczej Akademii Wojsk Wojskowej
dr hab. Stanisław SMYK, prof. Akademii Sztuki Wojennej
dr hab. Wojciech NYSZK prof. Akademii Sztuki Wojennej
dr hab. Ryszard CHROBAK  prof. Akademii Sztuki Wojennej
dr hab. Zdzisław KURASIŃSKI prof. Wojskowej Akademii Technicznej
dr hab. Mieczysław PAWLISIAK prof. Wojskowej Akademii Technicznej
dr hab. inż. Marcin ŚLĘZAK prof. Instytut Transportu Samochodowego
dr hab. inż. Andrzej ŚWIDERSKI prof. Instytut Transportu Samochodowego

KOMITET ORGANIZACYJNY:
ppłk mgr inż. Adam PAŃCZUK – przewodniczący
ppłk mgr inż. Adam SŁOWIKOWSKI – zastępca przewodniczącego
mjr dr Marcin GROMEK – sekretarz
ppłk dr inż. Krzysztof ZADOROŻNY – członek
ppłk dr Witold SŁOMIANY – członek
ppłk dr inż. Dariusz GRALA – członek
ppłk dr inż. Jarosław WINIARSKI – członek
dr Maciej KAŹMIERCZAK – członek

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:
e-mail:z.malinowski@akademia.mil.pl
tel.: 261 813 612;
e-mail:m.gromek@akademia.mil.pl
tel.: 261 813 660.

 

Kierownik Zakładu Logistyki Wojskowej
ppłk dr inż. Zdzisław MALINOWSKI

 

DODATKOWE INFORMACJE, PROGRAM KONFERENCJI ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONYM DOKUMENCIE.

Dokumenty do pobrania: