MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Współczesne wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa

Potrzeba bezpieczeństwa od zawsze towarzyszyła człowiekowi. Dawniej odnosiła się głównie do zdolności przeciwstawienia się zagrożeniom zewnętrznym, kojarzonym najczęściej z działaniami militarnymi. W XXI wieku wzrosło jednak znaczenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami, które nie mają cech typowych zagrożeń militarnych. Coraz więcej uwagi poświęca się choćby zagrożeniom cywilizacyjnym i ekologicznym, a także zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni. Wskutek rozwoju nauki, techniki i przemysłu stale wzrasta liczba czynników bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu człowieka.

Dynamika owych przeobrażeń determinuje potrzebę podjęcia dyskusji w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w zmieniających się warunkach stało się zadaniem priorytetowym władz i instytucji bezpieczeństwa narodowego, w tym systemu edukacji. Głównym założeniem sympozjum jest wymiana poglądów na temat współczesnych wyzwań edukacji dla bezpieczeństwa oraz jej wielowymiarowych kategorii, obejmujących przede wszystkim sferę psychologiczną, aksjologiczną, epistemologiczną i teleologiczną.

Zgłoszenia uczestnictwa oraz propozycje wystąpień należy przesłać do dnia 5 marca br. na adres e-mail: m.zadorozna@akademia.mil.pl

Rada Naukowa Sympozjum
płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda
dr hab. Karolina J. Helnarska
płk dr hab. inż. Sylwester T. Kurek
ppłk dr inż. Andrzej Soboń
płk dr hab. Krzysztof Drabik
ppłk dr inż. Radosław Bielawski
dr Ilona Urych
dr Marcin Mazurek
ppłk. dr inż. Grzegorz Motrycz
dr Dariusz Miszewski
dr Dorota Domalewska
dr Barbara Drapikowska
dr Marzena Żakowska

Komitet Organizacyjny Sympozjum
mgr Marlena Zadorożna
mgr Wiktoria Trybuł

Program
10.00-10.10 – otwarcie obrad
10.10-11.20 – Sesja I, moderuje dr Ilona Urych:
- płk dr hab. Krzysztof Drabik – Edukacja dla bezpieczeństwa w społeczeństwie ryzyka
- dr hab. Andrzej Pieczywok – Zagrożenia i wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa w epoce ponowoczesnej
- dr hab. Beata Łaciak – Bezpieczeństwo i jego zakres w podręcznikach dla najmłodszych
11.20-11.50 – dyskusja i podsumowanie wystąpień
11.50-12.10 – przerwa na kawę
12.10-13.20 – Sesja II, moderuje dr Barbara Drapikowska:
- ppłk dr Zbigniew Leśniewski – Udział Akademii Sztuki Wojennej w edukacji wojskowej wybranych klas mundurowych
- podinsp. Zbigniew Bartosiak – Klasy policyjne w praktyce edukacyjnej
- dr Przemysław Wywiał – Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej
13.20-13.40 – przerwa na kawę
13.40-15.00 – dyskusja, podsumowanie wystąpień i oficjalne zakończenie obrad

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum.

Kierownik Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa
dr Ilona URYCH