MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Wizerunek służb mundurowych w mediach

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

ma zaszczyt zaprosić na
Seminarium naukowe z cyklu Media a bezpieczeństwo pt.

„Wizerunek służb mundurowych w mediach”

15 czerwca 2018 roku
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, bl. 25

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na potrzebę merytorycznej dyskusji na temat rosnącej roli mediów w życiu społecznym Pracownia Badań Komunikacji Społecznej i Medialnej wraz z Katedrą Edukacji dla Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie organizuje Seminarium Naukowe nt. Wizerunek służb mundurowych w mediach.

Celem przedsięwzięcia jest refleksja nad kreowaniem wizerunku służb mundurowych w środkach masowego przekazu.

Intencją organizatorów jest zainicjowanie dialogu pomiędzy przedstawicielami mediów oraz służb mundurowych na temat wizerunku oficerów służb mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna, służby specjalne itp.) w komunikatach medialnych w telewizji, prasie, czy Internecie. Seminarium ma charakter otwarty, do jego uczestnictwa zachęcamy naukowców zajmujących się komunikacją społeczną i medialną, edukacją w zakresie bezpieczeństwa, pracowników i przedstawicieli służb mundurowych, a także pracowników i studentów Akademii Sztuki Wojennej.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Tematy seminarium obejmują następujące obszary:
1. Rola i znaczenie mediów we współczesnym społeczeństwie.
2. Kreowanie wizerunku w przestrzeni medialnej.
3. Komunikacja społeczna i medialna w służbach mundurowych.
4. Public relations w służbach mundurowych.
5. Medialny obraz bezpieczeństwa i obronności.
6. Wizerunek organów administracji publicznej i służb mundurowych w przestrzeni medialnej

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do dnia 25 maja na adres: b.drapikowska@akademia.mil.pl

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie wybór prelegentów (na podstawie abstraktu), którzy wystąpią podczas seminarium oraz wybór referatów, które zostaną zamieszczone w monografii pokonferencyjnej. Optymalny czas, jaki organizatorzy przewidują dla wygłaszającego referat wynosi 15 min.

Rada Naukowa
płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda
dr hab. Karolina J. Helnarska
płk dr hab. inż. Sylwester T. Kurek
ppłk dr inż. Andrzej Soboń
płk dr hab. Krzysztof Drabik
ppłk dr inż. Radosław Bielawski
dr Ilona Urych
dr Marcin Mazurek
ppłk. dr inż. Grzegorz Motrycz
dr Dorota Domalewska
dr Marzena Żakowska

Komitet Organizacyjny
dr Barbara Drapikowska - przewodnicząca
mgr Marlena Zadorożna

W przypadku jakichkolwiek pytań natury organizacyjno-formalnej, prosimy o kontakt: Barbara Drapikowska - tel. 261 813 448, e-mail: b.drapikowska@akademia.mil.pl

Pliki do pobrania:

  • Karta zgłoszeniowa
    Plik Seminarium-Naukowe_15.06.2018_karta zgłoszeniowa.docx , waga pliku: [20 KB] , [Karta zgłoszeniowa]
  • Informacje o seminarium
    Plik Seminarium-Naukowe_15.06.2018_info.docx , waga pliku: [253 KB] , [Informacje o seminarium]