MENU

Wirtualna wystawa "Wyższa Szkoła Wojenna w kolorowej fotografii 1919-1939"

 

Gmach Szkoły Sztabu Generalnego
Warszawa (ul. Huzarska 16), 1922 r.

 

gen. dyw. Aureli Serda-Teodorski
komendant Wyższej Szkoły Wojennej w latach 1922-1925

 

Wykładowcy i asystenci Wyższej Szkoły Wojennej
 1922 r.

 

Wypracowanie zadań taktycznych w grupach
Warszawa, 1922 r.

 

gen. Louis Faury
Dyrektor Nauk Wyższej Szkoły Wojennej w latach 1921-1928

 

Konferencja Komendanta Szkoły z Dyrektorem Nauk
Warszawa, 1922 r.

 

Ćwiczenia praktyczne z topografii
Kielce, 1922 r.

 

Szwadron szkoły przed ćwiczeniami konnej jazdy
 Warszawa, 1922 r.

 

Opracowanie zadań z topografii w wagonie

 

Pomnik Napoleona przed budynkiem Wyższej Szkoły Wojennej

 

gen. dyw. Kazimierz Dzierżanowski
komendant Wyższej Szkoły Wojennej w latach 1925-1926

 

gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba
komendant Wyższej Szkoły Wojennej w latach 1928-1939

 

Zjazd absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej
Warszawa, 1933 r.

 

Pamiątkowe tableau absolwentów XII promocji Wyższej Szkoły Wojennej
 1931-1933

 

Próbny kurs w Wyższej Szkole Wojennej
 Rembertów, 1936 r.

 

gen. bryg. Tadeusz Kutrzeba podczas wygłaszania odczytu
na temat nowoczesnej obrony granic Polski
Warszawa, 1937 r.

 

Przed wyjazdem w teren
 1937 r.

 

Nacierać! Ale jak? Tylko wykładowca wie!

 

Przerwa w zajęciach terenowych

 

Chociaż z różnych broni, szarżowali i bez koni

 

Pożegnanie łotewskiego pułkownika Hermanisa Buksa,
absolwenta Wyższej Szkoły Wojennej
 Warszawa, 1938 r.

 

gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba wręcza dyplom absolwentowi Wyższej Szkoły Wojennej
Warszawa, 1939 r.

 

Absolwenci XVIII promocji Wyższej Szkoły Wojennej
 1937-1939