MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Wielowymiarowość współczesnej logistyki 2019

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z KOMUNIKATEM NR 3 dotyczącym krajowej konferencji naukowej pt. Wielowymiarowość współczesnej logistyki – Transport w systemie gospodarczo-obronnym Rzeczpospolitej Polskiej, która odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2019 r. w Akademii Sztuki Wojennej.

Patronat Honorowy nad konferencją objął Szef Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Pan gen. bryg. Zbigniew Powęska

***

KOMUNIKAT NR 3

Wielowymiarowość współczesnej logistyki
– Transport w systemie gospodarczo-obronnym Rzeczpospolitej Polskiej

KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA
WIELOWYMIAROWOŚĆ WSPÓŁCZESNEJ LOGISTYKI

14-15 listopada 2019 r.
godzina 9:00
aula 30 w budynku 14 (Biblioteka Główna)

 

CELE KONFERENCJI:

 • identyfikacja obszarów badań współczesnej logistyki, w tym logistyki wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących transportu,
 • dyskusja na temat kierunków badań naukowych we współczesnej logistyce w tym systemów transportowych wojskowych i cywilnych,
 • wymiana poglądów i doświadczeń logistycznych.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

PARTNERZY STRATEGICZNI:

PATRONAT MEDIALNY:

BLOKI (PANELE) TEMATYCZNE:

 • logistyka wojskowa,
 • system gospodarczy Polski – potrzeby transportowe,
 • zarządzanie i jakość w systemach transportowych.

 

WARUNKI PUBLIKACJI:

 • nadesłane teksty mogą być opublikowane w:
  • Engineering Management in Production and Services (SCOPUS),
  • Gospodarka Materiałowa i Logistyka - artykuły naukowe. Nr 11 specjalny, który ukaże się jako materiał przedkonferencyjny w listopadzie 2019 r.
 • referaty należy przesłać w języku polskim lub angielskim na adres mailowy r.chrobak@akademia.mil.pl
 • termin nadesłania artykułu – 15 lipca 2019 r.

 

KARTY ZGŁOSZENIA:

 • karty zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: a.panczuk@akademia.mil.pl lub w.kukla@akademia.mil.pl
 • termin nadsyłania karty zgłoszenia na konferencję dla osób piszących referat - do 15 lipca 2019 r.;
 • termin nadsyłania karty zgłoszenia na konferencję bez referatu - do 20 września 2019 r.

 

OPŁATY:

 • opłaty należy uiścić do 20 września 2019 r. zgodnie z deklaracją wskazaną w karcie zgłoszenia.

 

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI:

Akademia Sztuki Wojennej
00-910 Warszawa; al. gen. Chruściela 103,
aula 30, budynek 14
14-15 listopada 2019 r.

 

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Politechnika Warszawska
insp. dr hab. Marek Fałdowski - Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji
płk dr hab. Bogdan Grenda prof. Akademii Sztuki Wojennej
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec prof. Akademii Sztuki Wojennej
płk dr hab. Krzysztof Krakowski prof. Akademii Sztuki Wojennej
płk dr hab. Szymon Mitkow prof. Wojskowej Akademii Technicznej
dr hab. Adam Radomyski prof. Lotniczej Akademii Wojskowej
dr inż. Marek Szudrowicz Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej
dr hab. inż. Marcin Ślęzak Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
kmdr dr hab. Jarosław Teska prof. Akademii Marynarki Wojennej
Krzysztof Żukowski Dyrektor Generalny Flextronics Logistics Poland

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

 Przewodniczący:
 dr hab. inż. Stanisław Smyk prof. Akademii Sztuki Wojennej

Członkowie:
płk dr hab. inż. Leszek Elak prof. Akademii Sztuki Wojennej
płk dr hab. Tadusz Zieliński prof. Akademii Sztuki Wojennej
płk prof. dr hab. inż. Miroslav Dimitrov G.S. Rakovski National Defence Collage, Bułgaria
płk dr hab. inż. Pavel Foltin University of Defence, Republika Czeska
dr hab. Wojciech Nyszk prof. Akademii Sztuki Wojennej
płk dr hab. inż. Sylwester Kurek prof. Akademii Sztuki Wojennej
płk dr hab. inż. Przemysław Simiński Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
płk dr hab. inż. Tomasz Smal prof. Akademii Wojsk Lądowych
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń Akademia Marynarki Wojennej
prof. dr hab. Lech Kościelecki Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. Romuald Mańkowski Akademia Sztuki Wojennej
prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik Politechnika Łódzka
dr hab. inż. Marian Brzeziński prof. Wojskowej Akademii Technicznej
dr hab. inż. Sławomir Bartosiewicz prof. Wojskowej Akademii Technicznej
dr hab. Andrzej Bursztyński prof. Akademii Marynarki Wojennej
dr hab. inż. Ryszard Chrobak prof. Akademii Sztuki Wojennej
dr hab. inż. Olimpia Kunert prof. Lotniczej Akademii Wojskowej
dr hab. inż. Zdzisław Kurasiński prof. Wojskowej Akademii Technicznej
dr hab. Mieczysław Pawlisiak prof. Wojskowej Akademii Technicznej
dr hab. inż. Andrzej Świderski Instytut Transportu Samochodowego
dr Constantinos C. Karamatsoukis Hellenic Military Academy, Grecja
dr Srečko Krile prof. University of Dubrovnik, Chorwacja
dr Jacek Kurowski Akademia Sztuki Wojennej
dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty Akademia Sztuki Wojennej

 Sekretarz naukowy:
 dr hab. Ryszard Chrobak prof. Akademii Sztuki Wojennej

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty – przewodnicząca
ppłk dr inż. Zdzisław Malinowski – zastępca przewodniczącej Komitetu
ppłk mgr inż. Adam Pańczuk – sekretarz
mgr Weronika Kukla – sekretarz
dr Krzysztof Szeląg
dr Magda Ligaj
mgr Krzysztof Grabowski
mgr Martyna Marczyk

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

ppłk mgr inż. Adam Pańczuk
e-mail: a.panczuk@akademia.mil.pl
tel.: +48 261 813 024; kom. +48 502 735 936

mgr Weronika Kukla
e-mail: w.kukla@akademia.mil.pl
kom. +48 696 108 772

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Konferencja jest organizowana we współpracy z Wydziałem Wojskowym ASzWoj oraz Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej.
 2. Koszty udziału w konferencji wynoszą 350 zł (opłata konferencyjna, koszty wydawnictwa, obiad, poczęstunek w trakcie konferencji). Kwota nie obejmuje kosztów związanych z noclegiem. Istnieje możliwość zakwaterowania na terenie Akademii – koszt ok. 100 zł (należy dokonać wcześniejszej rezerwacji do 15 października 2019 r. u p. Anny Kozłowskiej, tel.: 261-814-323)

 

 1. Karta zgłoszenia uczestnictwa – załącznik 1.
 2. Opłata konferencyjna (numer konta) – załącznik 2.
 3. Warunki publikacji – załącznik 3.
 4. Wymogi edytorskie artykułu – załącznik 4.