MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Zakończenie październikowej edycji Kursu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 19. października zakończyła się kolejna edycja Kursu Zarządzania Kryzysowego. W 5-dniowym (15.-19.10.) szkoleniu wzięły udział osoby, które na co dzień zajmują się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej bądź też w sektorze niepublicznym. Pojawiły się też osoby przygotowujące się do realizacji tego rodzaju zadań oraz osoby zainteresowane problematyką zarządzania kryzysowego.

Celem kształcenia na Kursie Zarządzania Kryzysowego było przygotowanie do prowadzenia bardziej efektywnej działalności z zakresu planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym, stosownie do aktualnych regulacji formalno-prawnych i organizacyjnych obowiązujących w sektorze administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.

W czasie 35-godzinnego kursu przekazano wiedzę, udoskonalono umiejętności Uczestników w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz racjonalnego funkcjonowania w obliczu takich sytuacji, likwidowania ich skutków, a także przygotowania do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych w ramach zadań na stanowiskach w administracji państwowej, przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego.

opr. dr hab. Bogdan Michailiuk


wróć