MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Udział Sił Zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego

SEMINARIUM NAUKOWE
UDZIAŁ SIŁ ZBROJNYCH W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Instytut Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego zaprasza na seminarium naukowe Katedry Bezpieczeństwa Publicznego, którego tematem będzie Udział Sił Zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Termin: 25 października 2018 roku
Miejsce: ASzWoj, bud. 56, Sala Rycerska

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia udział w seminarium wyłącznie na zaproszenie organizatora.

Okres przemian zachodzących w środowisku cywilnym i wojskowym spowodowanych dynamicznie zmieniającą się sytuacją polityczną w regionie, wymusiło potrzebę powołania nowych służb zarówno cywilnych jak i nowego Rodzaju Sił Zbrojnych, a pojawienie się nowych zagrożeń zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych spowodowało zintensyfikowane zainteresowanie bezpieczeństwem publicznym. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w skali ogólnokrajowej spoczywa na centralnych organach władzy. Dla realizacji tak ważnego zadania niezbędne są ogromne nakłady finansowe aczkolwiek, trzeba tutaj jasno zaznaczyć, że finansowanie przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego jest priorytetem wielu instytucji odpowiedzialnych za to bezpieczeństwo, a środki gwarantowane na ten cel nie zawsze są na poziomie oczekiwanym przez społeczeństwo.

Zasadniczym celem seminarium jest zidentyfikowanie potrzeb w zakresie udziału Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Główny problem badawczy został zawarty w pytaniu: w jakim zakresie Siły Zbrojne powinny partycypować we wsparciu władz cywilnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego?

Komitet organizacyjny seminarium:
prof. dr hab. Witold Lidwa
dr inż. Zbigniew Skwarek
dr Jakub Bieniek
dr Justyna Kurek - sekretarz

Udział Sił Zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego