MENU

Uczelnia: International Balkan University

Miejscowość/ Kraj : Skopje Macedonia

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021

Kierunki studiów:  nauki o społeczeństwie

Zakres mobilności: I-II – stopień

website: http://www.ibu.edu.mk/


wróć