MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

"U progu stulecia". Ogólnokrajowa konferencja naukowa upamiętniająca jubileusz utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej

Konferencja naukowa

„U progu stulecia”. Ogólnokrajowa konferencja naukowa upamiętniająca jubileusz utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej”

Termin: 15 czerwca 2018 roku


Organizator: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej
Miejsce i czas: Biblioteka Główna (budynek 14, s. 30), godzina 10.00

  Cel konferencji:

15 czerwca 2018 r. minie 99. rocznica powołania do życia Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego, późniejszej Wyższej Szkoły Wojennej, z której wywodzą się korzenie Akademii Sztuki Wojennej – Alma Mater oficerów dyplomowanych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to doskonała okazja do upamiętnienia wszystkich jej inicjatorów, komendantów, profesorów oraz blisko 1600 absolwentów.

Akademia Sztuki Wojennej organizuje z tej okazji ogólnopolską konferencję pt.: „U progu stulecia”, której celem jest przypomnienie historycznego procesu budowania szkolnictwa wojskowego w Polsce i podkreślenie szczególnej roli, jaką pełniła Wyższa Szkoła Wojenna w Warszawie, a następnie w Szkocji (w latach 1940-1946).

W programie konferencji znajdą się wykłady i referaty ukazujące miejsce W.S.Woj. w systemie szkolnictwa wyższego II Rzeczypospolitej, sylwetkę wybitnego Komendanta – gen. Tadeusza Kutrzeby, wpływy francuskie w nowo tworzonym, polskim szkolnictwie wojskowym oraz przedstawiające losy absolwentów W.S.Woj., oficerów dyplomowanych. Interesującymi zagadnieniami będą wątki dotyczące wojskowego szkolnictwa w Czechosłowacji, Rumunii oraz na Litwie w okresie międzywojennym, które pozwolą na porównanie tych procesów z polskimi.

Zebranie naukowe poświęcone zbliżającemu się, okrągłemu jubileuszowi Wyższej Szkoły Wojennej, odbywa się w roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zgodnie z zasadą uznawania za początek każdej Almae Matris najwcześniejszego przypadku zorganizowanej działalności dydaktyczno-naukowej w danym miejscu, już w styczniu 2017 r. minął wiek od podjęcia w Warszawie szkolenia kadr dowódczych wojska na poziomie sztabu generalnego. Jednak rocznica uruchomienia takiego kursu przez okupujące wtedy część ziem Królestwa Polskiego władze niemieckie nie nadaje się na datę uroczystości tak ważnej dla Sił Zbrojnych RP. Dopiero bowiem ustanowienie niepodległego państwa w listopadzie 1918 r. stworzyło warunki do swobodnego rozwoju polskiego wyższego szkolnictwa wojskowego. Proces ten rozpoczął się w czerwcu 1919 r., gdy podjął naukę I kurs Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego w Warszawie, stworzonej przy wybitnym udziale oficerów z sojuszniczej Francji. Wznowienie pracy po zakończeniu wojny w 1920 r. z Rosją Sowiecką pozwoliło w listopadzie 1921 r. przekształcić się tej placówce w instytucję stałą. W sierpniu roku następnego przyjęła ona miano Wyższej Szkoły Wojennej.

Organizując konferencję poświęconą dziejom tej zasłużonej uczelni, nawiązując do jej tradycji, Akademia Sztuki Wojennej chce oddać hołd swej poprzedniczce - jej twórcom, komendantom, pracownikom i absolwentom.

 Komitet Naukowy

przewodniczący gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ (Akademia Sztuki Wojennej)

 • płk dr hab. Bogdan GRENDA, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
 • płk dr hab. inż. Sylwester T. KUREK, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
 • dr hab. Karolina J. HELNARSKA, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
 • płk prof. dr hab. Tadeusz KOŚMIDER, (Wydział Wojskowy ASzWoj.)
 • płk dr hab. Krzysztof DRABIK, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
 • płk dr Wojciech WIĘCEK, (Akademia Sztuki Wojennej)
 • dr Marek P. DESZCZYŃSKI, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
 • dr Dariusz MISZEWSKI, (Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)

 Komitet Organizacyjny


przewodniczący dr Dariusz MISZEWSKI (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)

 • dr Franciszek DĄBROWSKI, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
 • dr Marek P. DESZCZYŃSKI, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
 • dr Grzegorz WNĘTRZAK, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
 • dr Maciej WOJTACKI, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
 • dr Ilona Urych, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
 • mgr Marlena ZADOROŻNA, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)
 • mgr Konrad MAJKA, (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.)

  Dane kontaktowe:


Biuro Konferencji: Katedra Historii WBN (budynek 25), al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa-Rembertów.

Osoba odpowiedzialna dr Dariusz Miszewski, tel. 507-779-357

U progu stulecia

Pliki do pobrania: